Jerzy Pilawski

Krzyż w Świątnikach

Krzyż w Świątnikach

Krzyż dziękczynny na Górze Świątnickiej

W Świątnikach koło Wodzisławia (woj. świętokrzyskie), nieopodal Pałacu Koronnego znajduje się betonowy krzyż postawiony w 1949 roku przez pracowników Przedsiębiorstwa Robót Drogowych remontujących drogę po zniszczeniach wojennych. Jesienią 2014 roku umieszczono przed nim tablicę z inskrypcją:

Na wieczną chwałę Bogu za zjednoczenie ziem polskich w 1918 r. W 100. rocznicę powitania Pierwszej Kompanii Kadrowej Strzelców Józefa Piłsudskiego przez mieszkańców Wodzisławia 8 sierpnia 1914 r.

Towarzystwo Przyjaciół Wodzisławia Samorząd Gminy Wodzisław 2014 r.

Uroczystego poświęcenia tablicy dokonał ks. Lucjan Słota wraz z ks. Rafałem Boreckim 8 sierpnia 2015 roku – w dzień przemarszu Kadrówki przez Wodzisław. Warto wspomnieć, że w tym miejscu – nazywanym zwyczajowo Górą Świątnicką – stał kiedyś dębowy krzyż, wkopany przez okolicznych mieszkańców w 1916 roku, podczas manifestacji patriotycznej zorganizowanej przez POW w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Krzyż został wcześniej poświęcony przez ks. S. Dziurskiego, a następnie w asyście procesji zaniesiony na Górę Świątnicką przez mężczyzn ubranych w sukmany krakowskie.

Według relacji Antoniego Wróbla z Przyłęka (gm. Wodzisław) pod krzyżem przemawiał Wincenty Mróz (1863–1945) – późniejszy poseł Sejmu Ustawodawczego z ramienia PSL Wyzwolenie, który w niewyszukanych słowach opisał ówczesną sytuację Polski:

Ojczyznę naszą można porównać do pięknego ogrodu, do którego weszła cudza świnia i ryjąc, niszczy wszystko. Na naszą Ojczyznę – Polskę – weszły trzy świnie, to jest carska Rosja, Niemcy i Austria, rabując i niszcząc oraz wykorzystując nas wszystkich. Musimy zespolić się, zorganizować, aby wypędzić te świnie i Ojczyznę oswobodzić.

Według innej relacji, zamieszczonej w jednym z numerów Gazety Kieleckiej, krzyż wkopano 20 października 1918 roku, aby uczcić wydane w Warszawie (07.10.1918) orędzie Rady Regencyjnej ogłaszające zjednoczenie wszystkich ziem polskich w przyszłym niepodległym państwie. Umieszczono na nim dziękczynny napis:

Na wieczną chwałę Bogu za zjednoczenie ziem polskich

który – poszerzony o datę – znajduje się obecnie na tablicy pamiątkowej.

Podziel się z innymi