Jerzy Pilawski

Figura św. Teresy w Krakowie

Figura św. Teresy w Krakowie

Figura św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Figura św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza przy klasztorze Karmelitów Bosych w Krakowie (ul. Rakowicka 18).

Podczas jednej z wycieczek do Krakowa moją uwagę zwrócił klasztor Karmelitów Bosych znajdujący się przy ul. Rakowickiej 18. Tuż przy nim stoi figura św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, usytuowana na wysokim cokole z inskrypcją:

MOJEM NIEBEM BĘDZIE DOBRZE CZYNIĆ LUDZIOM NA ZIEMI.

Są to słowa wypowiedziane przez świętą tuż przed jej śmiercią. Dla porównania warto przytoczyć współczesną wersję tego wyznania: Chcę, przebywając w niebie, czynić dobro na ziemi, po śmierci spuszczę na nią deszcz róż. Jest to o tyle istotne, że atrybutami św. Teresy od Dzieciątka Jezus są róże i krzyż (i oczywiście habit karmelitański – znak jej przynależności do zakonu karmelitanek, do którego wstąpiła, mając zaledwie 15 lat).

Warto nadmienić, że obecny klasztor jest już trzecim z kolei klasztorem Karmelitów Bosych w Krakowie. Pierwszy – drewniany – został założony w 1605 r., jednak okazał się zbyt wilgotny i nieodpowiedni na mieszkanie. Z tych względów postanowiono przenieść fundację na przylegle wzgórze ogrodu Wolskiego. Budowę nowego klasztoru – murowanego – przeprowadzono w latach 1634–1683 (obecnie mieści się w nim szpital św. Łazarza przy ul. Kopernika).

Drugi klasztor pw. św. Michała i Józefa został założony w 1611 r. w obrębie murów miejskich (obecnie Muzeum Archeologiczne przy zbiegu ul. Poselskiej i Senackiej). W 1797 r. władze austriackie zajęły klasztor i przeznaczyły go na więzienie dla przestępców politycznych. Nieustanne prośby sióstr karmelitanek bosych sprawiły, że jesienią 1907 r. rozpoczęto budowę nowego klasztoru Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Rakowickiej. Wznoszono go w dwóch etapach: 1907–1910 według projektu Tadeusza Stryjeńskiego i 1929–1932 według projektu Franciszka Mączyńskiego. Budowa prezbiterialnej części kościoła wraz z boczną kaplicą trwała do kwietnia 1910 r. 6 grudnia 1909 r. objęło fundację i rozpoczęło życie zakonne trzech karmelitów bosych. Konsekracji kościoła dokonał bp krakowski Anatol Nowak 5 grudnia 1910 r.

Od czasu kanonicznego erygowania w dniu 26 stycznia 1911 r. klasztor przeznaczono na Kolegium Teologiczne, które istnieje do chwili obecnej.

Podziel się z innymi