Jerzy Pilawski

Figura w Sielcu

Figura w Sielcu

Kapliczka św. Franciszka

Sielec to malownicza wieś położona w gminie Wodzisław (woj. świętokrzyskie), znana głównie z wiekowego lasu o powierzchni 700 hektarów, który od 1800 roku należał do rodu Lanckorońskich z Brzezia, a po drugiej wojnie światowej został upaństwowiony i włączony do Nadleśnictwa Jędrzejów. 7 października 2006 roku – pod auspicjami Nadleśnictwa Jędrzejów i przy współpracy Koła Łowieckiego „Mozgawa” – utworzono w nim Ścieżkę Historyczno-Przyrodniczą im. prof. Karoliny Lanckorońskiej. Oznakowany szlak prowadzi do siedmiu drzew – pomników przyrody, nazwanych imionami przedstawicieli zasłużonego dla historii Polski i kultury narodowej rodu Lanckorońskich: Samuela (buk zwyczajny) i Zofii (jodła pospolita) – fundatorów kościoła św. Marcina w Wodzisławiu; Macieja (wiąz szypułkowy) – kasztelana kijowskiego; Antoniego, syna Macieja (klon pospolity) – członka Komisji Edukacji Narodowej; Karola (buk zwyczajny) – historyka sztuki, członka PAU, kawalera maltańskiego, kawalera Orderu Złotego Runa i dziedzicznego członka austriackiej Izby Panów; Karoliny (jodła pospolita) – historyk sztuki, twórczyni Instytutu Historycznego w Rzymie, ofiarodawczyni rodzinnej kolekcji wybitnych dzieł sztuki dla zamków królewskich w Warszawie i na Wawelu, największej donatorki w dziejach polskiego muzealnictwa; Antoniego, syna Karola (buk zwyczajny), ostatniego zarządcy lasu.

W pobliżu jodły Karoliny stoi drewniana kapliczka św. Franciszka z Asyżu, patrona leśników, wykonana w 2006 roku przez Ryszarda Witczaka z Radomia. Uwagę odwiedzających to miejsce przykuwa przepiękny relief z wizerunkiem świętego i krzyżem z San Damiano. Na ozdobnej marmurowej płycie (wykonanej przez firmę Natural Stone Bartosik z Jędrzejowa) ustawionej obok kapliczki wyryto słowa Modlitwy św. Franciszka z Asyżu, zwanej również Modlitwą odmówioną przed krucyfiksem w kościele św. Damiana lub Modlitwą w godzinie nawrócenia:

Najwyższy, chwalebny Boże,

rozjaśnij ciemności

mego serca.

Daj mi, Panie,

prawdziwą wiarę,

niezachwianą nadzieję,

doskonałą miłość

i głęboką pokorę.

Daj mi, Panie,

zrozumienie i poznanie,

abym wypełnił

Twoje święte i prawdziwe

posłannictwo. Amen.

Na postumencie umieszczono dedykację:

PAMIĘCI LEŚNIKÓW

I ICH RODZIN

RDLP RADOM I NADLEŚNICTWO JĘDRZEJÓW.

Podziel się z innymi