Jerzy Pilawski

Figura w Słomnikach

Figura w Słomnikach

Figura Matki Bożej na rynku

Każdy, kto choć raz przejeżdżał przez Słomniki (woj. małopolskie), z pewnością zwrócił uwagę na przepiękną figurę Matki Bożej stojącą w centrum rynku. Być może nie wszyscy wiedzą, że słomnicki rynek jest ewenementem na skalę krajową. Wraz z rynkiem w Uściu Solnym są one największymi głównymi placami w Małopolsce, lokowanymi przez Kazimierza Wielkiego. Tak duże rozmiary rynku (1,83 ha) to prawdziwa rzadkość w miastach małych i średniej wielkości.

Figura Matki Bożej pochodzi prawdopodobnie z 1864 roku, o czym może świadczyć umieszczony na tylnej ścianie postumentu napis „1864 TW”. Jest to jednak fakt trudny do ustalenia z uwagi na brak odpowiednich źródeł historycznych. Apokaliptyczny wizerunek Maryi (z wieńcem „z gwiazd dwunastu”) został przedstawiony w towarzystwie aniołka siedzącego u Jej stóp. Całość chroni wykonany z prawdziwym kunsztem daszek w kształcie korony zwieńczonej małym krzyżem.

O opiece Bożej Rodzicielki przypomina przechodniom fragment modlitwy: POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ, wyryty na frontowej ścianie postumentu. Ciekawostką jest wmurowana z jego prawej strony tablica, na której umieszczono inskrypcję: KU UPAMIĘTNIENIU KONSTYTUCJI ODRODZONEJ POLSKI w 1921 r. Nie od dziś wiadomo, że w sercach Polaków Maryja zajmuje miejsce szczególne. To właśnie Jej zawierzamy losy Ojczyzny w najtrudniejszych momentach dziejowych.

Widoczny w tle kościół Bożego Ciała wznoszono w latach 1888–1893, a jego konsekracji dokonał administrator diecezji kieleckiej biskup Tomasz Teofil Kuliński (1823–1907) 26 września 1901 roku. Cechą charakterystyczną tej neoromańskiej świątyni zbudowanej na planie krzyża łacińskiego są dwie bliźniacze wieże zwieńczone cebulastymi kopułami, górujące nad panoramą miasta. Warto nadmienić, że pierwszy kościół (pw. św. Michała Archanioła) w Słomnikach ufundował w 1335 roku król Kazimierz Wielki. W 1785 roku ta drewniana świątynia była niemalże ruiną. Wówczas prymas Polski Michał Jerzy Poniatowski (1736–1794), dostrzegając pilną potrzebę renowacji kościoła, zezwolił parafii na sprzedaż srebrnych paramentów liturgicznych. Suma, jaką udało się w ten sposób uzyskać, wyniosła 2095 zł i 7,5 gr. Odbudowana dzięki niej świątynia służyła wiernym do 1890 roku, kiedy to została rozebrana. Dziś na jej miejscu od przeszło 100 lat stoi murowany kościół Bożego Ciała.

Podziel się z innymi