Jerzy Pilawski

Kapliczka Matki Bożej w Krakowie

Kapliczka Matki Bożej w Krakowie

Kapliczka Matki Bożej Królowej Polski

Kapliczka Matki Bożej Królowej Polski z Dzieciątkiem przy kościele św. Floriana w Krakowie. Nieopodal kościoła św. Floriana w Krakowie (ul. Warszawska 1b), na czworobocznym postumencie wyposażonym w półkolisty daszek wsparty na cienkich prętach stoi mała kapliczka z figurą Matki Bożej Królowej Polski z Dzieciątkiem. Wzniesiono ją, aby upamiętnić s. Józefę Judaszewską ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo prowincji krakowskiej, zwanych szarytkami (z franc. charité – miłosierdzie).

Napis na cokole głosi:

PAMIĘCI

ZASŁUG I SERCA

S. PRZEŁOŻONEJ

JÓZEFY

JUDASZEWSKIEJ

ZM. 16 VII 1927.

Siostra Józefa Judaszewska, córka Jana i Józefy (z d. Jankowskiej), urodziła się 7 września 1871 roku w Lissewie, położonym wówczas w obrębie Prus Zachodnich. Obecnie miejscowość ta nosi nazwę Lisewo i należy administracyjnie do powiatu chełmińskiego (woj. kujawsko-pomorskie). Po odbyciu postulatu w Szpitalu św. Łazarza w Krakowie rozpoczęła nowicjat 1 lutego 1894 roku, a 26 października tego roku została posłana do służby.

Pięć lat później (2 lutego 1899) złożyła śluby wieczyste. Od 1 kwietnia 1912 roku kierowała Zakładem dla Niemowląt pw. Dzieciątka Jezus przy ul. Krowoderskiej 71 w Krakowie jako siostra służebna, czyli przełożona. Swoją posługę zakończyła 23 maja 1927 roku. Siostra Józefa Judaszewska posługiwała przede wszystkim w Krakowie (Szpital św. Łazarza, ul. Kopernika 15–17; Szpital św. Ludwika, ul. Strzelecka 2; Ochronka św. Józefa, ul. Krowoderska 40), jednak przez pewien czas przebywała we Lwowie (Szpital św. Wincentego à Paulo, ul. Teatyńska 1; Państwowy Szpital Powszechny „Pijary”, ul. Głowińskiego 7) i Stanisławowie.

Zmarła 16 lipca 1927 roku w Domu Prowincjalnym przy ul. Warszawskiej 8 w Krakowie. Została pochowana na cmentarzu Rakowickim.

Podziel się z innymi