January Pałys

Kapliczka św. Huberta

Kapliczka św. Huberta

Kapliczka z dębowej dziupli

Kapliczka św. Huberta – patrona myśliwych i leśników została poświęcona w maju 2010 roku jako wotum wdzięczności. Pomysłodawcą i projektantem jest January Pałys – członek Koła Łowieckiego Ostoja w Jarosławiu – myśliwy z ponad 40-letnim stażem.

Kapliczka znajduje się na działce letniskowej w miejscowości Radawa przy ul. Piaskowej 12 woj. Podkarpackie, pow. Jarosław.

Kapliczka wykonana jest z dziupli dębowej na kamiennym postumencie, kryta gontem dębowym. W scenie głównej kapliczki znajduje się klęcząca postać św. Huberta w momencie ukazania się mu byka z krzyżem w wieńcu.

Na ścianie bocznej kapliczki wyryta jest modlitwa:

Święty Hubercie patronie myśliwych i leśników polecam się w szczególny sposób Twojej opiece i proszę, abyś swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał mnie we wszystkich potrzebach. Wyjednaj mi łaskę naśladowania Twoich cnót, kieruj moim umysłem, prowadź moje oczy i ręce, abym wypełniał swoje zadania zgodnie z prawem Stwórcy.

Strzeż mnie od złych przygód i doprowadź do zbawienia wiecznego, Amen.

Podziel się z innymi