Kolumna Wotywna w Wielisławiu

Stary Wielisław to Wieś z historią w tle, jak słusznie o tym miejscu się mówi. Bogactwem kulturowym wsi jest najstarszy na Ziemi Kłodzkiej kościół pielgrzymkowy p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej będący Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. W okolicy doliczyć się można ponad 40 krzyży, kapliczek , figur świętych i kolumn wotywnych. Liczne epitafia rozmieszczone wokół kościoła świadczą o wielowiekowym istnieniu tej miejscowości i jej przebogatej historii.

Prezentowana kolumna wotywna pochodzi z 1682r! Ma 5 m. wysokości, zbudowana jest z piaskowca. Wysmukła kolumna składa się z czterech wąskich ścian. Zwieńczenie stanowi rodzaj kapliczki z arkadowymi płycinami. Nad całością spoczywa kamienna kula a na niej metalowy krzyżyk. Na płycinach rozpoznamy Matkę Boża Bolesną, św. Sebastiana i św. Rocha. Płycina czwarta jest zatarta. Na kolumnie widnieje łaciński napis. Jego tłumaczenie brzmi:

Na chwałę i cześć Św.Trójcy i uwielbienie Błogosławionej Dziewicy Maryi i całego kościoła wyrzeźbiona została… w r. 1682

Na samy dole, u podstawy reliefowe wizerunki św. Rozalii, św. Franciszka Xawerego, św.Karola Boromeusza są dość dobrze zachowane. Ta kolumna wotywna powstała ku czci zmarłych od zarazy w 1680r. Stanowi wotum za ocalenie pozostałych mieszkańców wsi. Początkowo kolumna stała w innym miejscu. Obecnie znajduje się w pobliżu kościoła a w 2013 r. została wzmocniona stosownymi płytami.Bezsprzecznie kolumna ta jest przykładem wielkiego kunsztu sztuki kamieniarskiej, która w XVIII i XIX w. tak pięknie rozwinęła się na tym terenie.

Stary Wielisław to jedno z najciekawszych miejsc na Ziemi Kłodzkiej.

Lokalizacja kapliczki:

https://goo.gl/maps/EH89m3dGxxT2

Podziel się z innymi