W Raszynie

Raszyn pod Warszawą to miejsce naprawdę ciekawe. Wśród wielu ciekawostek w Alei Krakowskiej spotkamy i tę prezentowaną. Ta barokowa figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej wznoszącej oczy do nieba znajduje się przy samej szosie. Łatwo ją zauważyć. Czasami spotkać można osoby porządkujące, składające kwiaty. Widać, że miejsce jest w pamięci okolicznych mieszkańców.

Figura została wystawiona jako wotum przy żołnierskich mogiłach w 20. rocznicę upamiętnienia raszyńskiej bitwy. Na kamiennej tablicy widnieją słowa:

Matko Boga! Co darem trwałych łask przez wieki
Dowodzisz nad Koroną Polską swej opieki,
Gromiąc wrogów jej kraju,wyjednaj u Syna
Wieczny pokój poległym na niwach Raszyna.
W Raszynie 20 czerwca 1828 XAZPR

*skrót XAZPR oznacza: X-ksiądz, A-Antoni, Z-Zieleniewski, P-proboszcz, R-Raszyński

Lokalizacja kapliczki:

52.1545486, 20.9157204

Podziel się z innymi