Na Świętokrzyskiej Ziemi

Michniów. Na Ziemi Świętokrzyskiej spotkamy jedne z najpiękniejszych kapliczek przydrożnych jakie tak licznie w naszym krajobrazie występują. Ta prezentowana urzeka wspaniałymi umiejętnościami twórcy, który wykazał się niewątpliwym kunsztem artystycznymi. Kapliczka ta jest pięknym przykładem samorodnej sztuki ludowej.

Płaskorzeźby wykonane w drewnie zdobią trzy strony odaszonego słupa. W centralnym miejscu, w środku, mamy wizerunek Chrystusa Miłosiernego, poniżej Maryi a na samym dole głowę Chrystusa w cierniowej koronie a pod nią napis:

Przez krzyż i mękę Twoją zbaw Jezu

Po stronie lewej, na samej górze pod daszkiem przedstawiona jest pięknie scena Chrztu Chrystusa. Stronę lewą wypełnia wizerunek Trójcy Świętej w dość rzadkim przedstawieniu – Bóg Ojciec trzyma w rozwartych ramionach krzyż ze Swoim Synem Jezusem Chrystusem, nad Nimi unosi się Gołębica. Płaskorzeźby są bardzo kolorowo zdobione.

Niestety nie doszukałam się daty powstania tej pięknej kapliczki, która stojąc na skraju lasu wspaniale wpisuje się w ten pełen nostalgii świętokrzyski pejzaż. Wspomnę tylko, że wieś Michniów to ta bestialsko zgładzona, spalona doszczętnie przez Niemców wioska w której znajdował się sztab Świętokrzyskiego Zgrupowania AK ze słynnym dowódcą por. Janem Piwnikiem Ponurym.

We wsi znajduje się Mauzoleum Męczeńskich Wsi Polskich. Wiele tu wspaniałych obelisków, epitafiów z piękną Pietą na czele.

Lokalizacja kapliczki:

https://goo.gl/maps/5SMGz18RQR82

Podziel się z innymi