Św. Wawrzyniec w Pakosławiu

Pakosław. Miejscowość w Wielkopolsce o ponad 700-letniej historii. Ze średniowiecznego rycerstwa wywodzi się ród Pakosławskich, właścicieli okolicznych ziem. Figura św. Wawrzyńca stojąca na terenie parafii p. w. św. Walentego i Macierzyństwa Bożego Maryi Dziewicy nie może ujść niezauważona. Widoczna od strony szosy na tle neogotyckiego kościoła zaciekawia. Wydaje się świeżo odnowiona.

Św. Wawrzyniec, patron ubogich, piekarzy, kucharzy, bibliotekarzy a także ratowników górskich przedstawiany jest zawsze z kratą (rusztem) w jednej ręce i palmą, symbolem męczeństwa w drugiej. Według przekazów na tym właśnie ruszcie poniósł męczeńską śmierć za wiarę. Historia jego życia przypada na III w. n. e. Wiemy, że był diakonem i w ikonografii przedstawiany jest w odpowiednio uroczystym stroju.

W Wielkopolsce kult tego świętego jest dość mocno zaznaczony niespotykanymi w innych częściach Polski przedstawieniami jego postaci. Figura w Pakosławiu pochodzi z pocz. XX w. i podczas II wojny światowej została zniszczona. Jej rozbite fragmenty miejscowa ludność przechowała. Po wojnie św. Wawrzyniec wrócił na swoje miejsce. Jednak historia tej figury nie na tym się kończy. W nocy z 18/19 lutego 2001 r. figura została skradziona… Ta obecnie stojąca została w oparciu o zachowane fotografie stworzona od nowa i przed świątynią stoi od 2005 r.

Lokalizacja kapliczki:

https://goo.gl/maps/nwmYB8exg9r

Podziel się z innymi