Święta Lipka

Ten piękny obelisk znajdujący się przed słynnym mazurskim Sanktuarium i barokowym zespołem klasztornym z 1693 r. jest ilustracją historii jaka wydarzyła się w tym miejscu.

Przekaz z nim związany mówi nam, że pewien wiezień, z polecenia Maryi, która mu się ukazała – wyrzeźbił i zawiesił na lipowym drzewie figurkę Matki Bożej. Wkrótce został ułaskawiony.

Figurka wielokrotnie zmieniała miejsce, była nawet zatopiona w jeziorze. Wracała jednak dziwnym trafem na swoje lipowe drzewo nad jezioro Dejnowa. I tu właśnie postawiono kapliczkę a miejsce nazwano Świętą Lipką.

Ten niezwykły obelisk w bliskości bazyliki nawiązuje formą do lipowego drzewa w którego koronie widnieje figurka Matki Bożej.

Lokalizacja kapliczki:

https://goo.gl/maps/oJN8Wj9kQCK2

Podziel się z innymi