W Smardzewicach

W pobliżu Tomaszowa Maz. w woj. łódzkim, w pięknie nad Pilicą położonej wsi Smardzewice znajduje się figura Matki Bożej jakich wiele w Polsce spotkamy. I nie byłoby nic w tym dziwnego gdyby nie znajdujące się na cokole epitafia.

Wspomnieć należy, że Smardzewice notowane były już w XV w. Posiadają bardzo bogatą i ciekawą historię. Barokowy kościół św. Anny i należące do niego zabudowania klasztoru franciszkanów stanowią cenne dziedzictwo kulturowe.

A wracając do stojącej na skwerze przed kościołem kapliczki cytuję to co napisano (w wersji oryginalnej):

1876 roku we Wrześniu gdy był Następcą Tronu Najjaśniejszy Cesarz Aleksander III mieszkał w tym klasztorze dni 11.

Na innej płycinie przeczytamy:

Bogu Wszechmogącemu na podziękowanie, za cudowne ocalenie najdroższego życia Cesarza Aleksandra III i całej Najdostojniejszej Rodziny w d:17/29 października 1888 r.-Parafijanie i Proboszcz Parafii Smardzewice wystawili roku 1889.

Ileż tu zagadek…ile niedopowiedzeń… W obliczu faktu, że za wspieranie powstania styczniowego rząd carski 21 listopada 1864 r.dokonał kasaty tutejszego zakonu możemy mieć szereg pytań.

Podziel się z innymi