Iwonna Buczkowska

Murowana kapliczka z ul. Krzywej

Murowana kapliczka z ul. Krzywej

Świadek potopu szwedzkiego.

Ta piękna, zabytkowa kapliczka znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim na ulicy Krzywej 14.

Postawiona została na dawnym cmentarzu żołnierzy szwedzkich armii gen. Burharda Millera, którzy polegli w listopadzie 1655 roku podczas oblężenia Piotrkowa i w maju 1656 roku podczas odbicia miasta z rąk szwedzkich przez Wojewodę Sieradzkiego Jana Koniecpolskiego.

Starą XVII-wieczną kapliczkę przebudował w XIX wieku Piotr Seweryn Różyński herbu Ogończyk.

Podziel się z innymi