Kapliczka w Mełnie (pow. Grudziądz)

Położenie tej kapliczki i data 1945 r ma charakter symboliczny i historyczny. Trzeba się zatem cofnąć do wcześniejszych czasów…

Ziemia ta po rozbiorach Polski dzieliła losy ziemi chełmińskiej. Została zaanektowana przez Prusy, na krótko w latach 1807-1815 należała do Księstwa Warszawskiego, po czym z powrotem wróciła do Prus.Wskutek zawirowań majątek w Mełnie w 1830 roku nabyła niemiecka rodzina Bielerów i zrobiła z niej rodowe gniazdo do 1945roku. W tym okresie powierzchnia majątku liczyła ok 900 ha powstały na niej zachowane do naszych czasów zabudowania folwarczne, park, pałac (proszę sobie wyobrazić czerwone budynki poniżej prawej strony kapliczki). Przy czym zarządzanie majątkiem i dbałość o ludzi, mogło być wzorem dla okolicznych właścicieli z powiatu grudziądzkiego.

Po lewej stronie kapliczki znajdują się tory kolejowe, przy których z inicjatywy Hugo Bielera (ówczesnego właściciela majątku w Mełnie) wybudowano po koniec XIX wieku nowoczesną cukrownię, w której podczas kampanii buraczanej zatrudniano nawet 500 osób. Zaraz za torami na wzgórzu, znajduje się cmentarz wojskowy, na którym pochowano żołnierzy różnych narodowości, poległych w dwóch ważnych bitwach na tym terenie: 3 września 1939r i 28 stycznia 1945r).

Nieco dalej ok. 0,5 km od tego pamiętnego wzgórza znajduje się jezioro Mełno, nad którym w 1422 Władysław Jagiełło i Wielki Książę Litewski Witold zawarli pokój mełneński z Zakonem Krzyżackim. A wracając do przed naszej kapliczki… przed 1945 r miejscowość tą zamieszkiwali katolicy i protestanci. W1945r rodzina Bielerów wyjechała do Niemiec (prochy tej rodziny znajdują się na rodowym cmentarzu w parku w Mełnie). Majątek przeszedł na Własność Skarbu państwa. Miejscowość została spolszczona. W centralnym miejscu, na rozdrożu ważnych dróg ustawiono KAPLICZKĘ…

Prosta w formie, kolorze i przesłaniu:

OJCZYZNĘ WOLNĄ ZACHOWAJ NAM PANI 1945. PAMIĘTAJMY!!!

A do tego jeszcze ta cudownie delikatna figurka Matki Boskiej…

Lokalizacja kapliczki:

https://mapa.targeo.pl/,22,18.9693529,53.4304552

Podziel się z innymi