Grzegorz Wojtas

Figura z dzieciątkiem

Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus

Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus z 1894 r., przy drodze do osiedla U Dudy.

Śleszowice, gmina Zembrzyce, powiat suski, województwo małopolskie

GPS 49°46’52.54″N, 19°32’01.09″E

Napis na cokole: „Na cześć i chwałę Bogu w Trójcy Św. Jedynemu wyfundowali w Roku 1894 Tomasz Król i Katarzyna żona. Proszą Przechodni o Pozdrowienie Anielskie”

Ikonografia: figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus z 1894 r., prezentowana na postumencie, w ikonografii chrześcijańskiej opisana jest jako Hodigitria. Postać Maryi, w tej formie, ukształtowała się w V wieku. Maryja stojąca frontalnie w całej postaci, podtrzymująca Dziecię Jezus lewą ręką, prawą zaś dłoń wyciągającą ją lekko zgiętą przy kolanach Jezusa.

Klasyczne cechy kompozycyjne MB przedstawianej frontalnie w całej postaci, na lewej ręce z Chrystusem – Emanuelem, w pozie hieratycznej (podniosłej), prawą złożoną na piersi jakby wskazującą na Syna, przy braku wzajemnej relacji między nimi, wzrok skierowany na wprost, widoczne dostojeństwo gestów oraz atrybuty obrazują prawdę, iż Chrystus jest zarazem Bogiem, a Maryja – przede wszystkim Matką Boga, w której ucieleśniony został ideał piękna wolnego od zmiennych powabów urody ziemskiej; wyniosła postawa i nimb krzyżowy przypominają o spełnieniu przez Chrystusa misji na ziemi, a gest błogosławieństwa prawicą i zwój – symbol Logosu – w lewej dłoni, służą unaocznieniu jego boskiego majestatu. Układ prawej dłoni Maryi, w ujęciu klasycznym trzyma ją ukośnie złożoną na piersi ruchem interpretowanym jako modlitewny lub wskazywania na Chrystusa i prezentowania go wiernym, ku którym kieruje on swe błogosławieństwo.

Płaskorzeźby:

  • Serce Jezusa;
  • MB Różańcowa;

Św. Jan Ewangelista – w ikonografii przedstawiany jako młodzieniec w tunice i płaszczu. Atrybuty: kielich zatrutego wina z wężem, księga, orzeł podnoszący się do lotu; Św. Józef z Dzieciątkiem Jezus; Św. Franciszek.

Opis: kapliczka słupowa ustawiona na podmurówce na dwustopniowej bazie, wyodrębnionej za pomocą gzymsików, kondygnacje słupa są ozdobione płaskorzeźbami świętych postaci; na cokole, na pierwszej kondygnacji od frontu umieszczony jest napis fundacyjny; cokół zwieńczony kamienną figurą MB z Dzieciątkiem Jezus na lewym ramieniu, nakrytą blaszanym daszkiem wspartym na czterech podporach wykonanych z metalowego pręta.

Podziel się z innymi