Grażyna Wachnik

Kapliczka w Lekarcicach

Kapliczka w Lekarcicach

Barwna, przydrożna kapliczka

W miejscowości Lekarcice znajduje się niezwykle barwna, przydrożna kapliczka. Położona jest w parafii Goszczyn w gminie Promna. Kapliczka w Lekarcicach stoi w niewielkiej odległości od międzynarodowej trasy S-7 na niebezpiecznym zakręcie w pobliżu budynków mieszkalnych.

Pierwsze informacje na temat wsi Lekarcice pochodzą z 1402r. i zawarte są w Księdze Czerskiej. Podobnie jak pobliskie Piekarty miejscowość ta ma germańskie korzenie. Fundatorami wsi byli niemieccy osadnicy. Obecnie trudno ustalić czy to byli osadzeni pod przymusem jeńcy czy rycerze w służbie mazowieckiego księcia. W pocie czoła wycinali lasy i wznosili domostwa. Nad struga Borówką, która pełniła funkcje fosy osadnicy wznieśli obronną osadę w Lekarcicach Nowych. Jej fragmenty zachowały się do dziś. Kilka lat temu prowadzone były tu prace wykopaliskowe, które nie zostały do tej pory ukończone. Potomkowie rycerza Lekharta w ciągu dziejów ulegli polonizacji i przyjęli nazwisko Lekarscy. Obecnie nikt w okolicy nie pamięta o niemieckim pochodzeniu mieszkańców wioski. W XVII wieś Lekarcice stanowiła zaścianek szlachecki. We wsi był 11-polowy płodozmian, cegielnia i wiatrak. Jeden z najwybitniejszych mieszkańców wioski Jan Lekarski został margrabią czerskim. Po potopie szwedzkim część rodu Piekarskich sprzedała swoje udziały i przeniosła się na Ruś.

W XIX wieku właścicielami wsi byli Górscy- rodzina o patriotycznych tradycjach. W Lekarcicach urodził się znany nauczyciel, pisarz i założyciel wielu szkół – Wojciech Górski. Za udział w Powstaniu Styczniowym majątek jego ojca Leonarda został przez władze carskie skonfiskowany. Wojciech Górski wyjechał z Lekarcic, jako nastolatek i już nigdy nie odwiedził rodzinnej wsi. Po II wojnie światowej majątek Lekarcice został rozparcelowany. Na jego gruntach powstały wsie: Lekarcice Nowe i Lekarcice Stare. Obecnie mieszkańcy tych miejscowości zajmują się uprawą drzew owocowych.

W centrum Lekarcic na rozstaju dróg jej mieszkańcy podczas okupacji zbudowali piękną kapliczkę. Przez długie lata była miejscem modlitw i nabożeństw majowych. W ubiegłym doszło do wypadku.. Rozpędzony samochód ciężarowy z wytwórni papierosów „Vega” uszkodził kapliczkę. W 2016 r. została odbudowana przez okolicznych mieszkańców i wyświęcona przez proboszcza goszczyńskiej parafii. Obecnie wygląda piękniej niż nigdy dotąd. Okazałą kapliczkę tworzą 3 elementy. Na samym dole znajduje się masywna prostopadłościenna podstawa z cegły kinkietowej. W której umieszczono prostokątną wnękę. Stoją w niej znicze oraz kwiaty. W środkowym, węższym postumencie znajduje się tablica z inskrypcją w formie błagalnej modlitwy:

POCIESZYCIELKO

STRAPIONYCH

MÓDL SIĘ ZA NAMI.

ROK 1940.

ODNOWIONO 2017 R.

Najwyższy postument to przeszklona nisza, w której stoi urocza figurka Matki Boskiej. Maryja ubrana jest w błękitną suknię i jasny welon. Jej dłonie są złożone do modlitwy. Matkę Boska otaczają figurki aniołków oraz bukiety kwiatów. Kapliczkę wieńczy daszek z metalowym krzyżem również ozdobiony elementami kwiatowymi. Płotek również jest pięknie udekorowany. Wszystkie okoliczne kapliczki są zadbane, ale nigdzie nie widziałam tyle kwiatów, zniczy i elementów ozdobnych.

Podziel się z innymi