Kapliczka romska w Kłodawie

W Kłodawie mieszka duża grupa Romów. Bardzo często Romowie w swoich ogródkach przed domami stawiają kapliczki bądź figurki Maryjne.

Jednym z przykładów jest kapliczka u p. Zofii i Jana Brzezińskich przy ulicy Dolnej, która powstała z wdzięczności za uratowanie życia z wypadku samochodowego. Kapliczka została postawiona przed ok. 23 laty. Pani Zofia, która ocalała, ale bardzo ucierpiała i do dziś ma trudności z poruszaniem się.

Kapliczka jest zawsze zadbana i tonie w kwiatach, a wieczorami jest podświetlana.

Lokalizacja kapliczki:

https://goo.gl/maps/h4Jh9yfBZPs

Podziel się z innymi