Gabriela Kalinowska-Czakon

Kolumna Maryjna w Piekarach Śląskich

Kolumna Maryjna w Piekarach Śląskich

Kolumna Maryjna z 1860 r.

Usytuowana w bliskim sąsiedztwie Bazyliki Piekarskiej. Wzniesiona ok. 1860 roku, prawdopodobnie w celu uczczenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, ogłoszonego przez papieża Piusa IX bullą Ineffabilis Deus, dnia 8 grudnia 1854 roku Piekary Śląskie od kilkuset lat są ośrodkiem kultu maryjnego. Pierwsza pielgrzymka do obrazu słynącego z cudownych uzdrowień przyszła tam w 1676 roku z oddalonych o kilkanaście kilometrów Tarnowskich Gór. W ten sposób wierni błagali o wybawienie miasta od zarazy.

Tradycja pielgrzymowania przetrwała do czasów współczesnych. Do Piekar pielgrzymowali m.in. Jan Paweł II, kardynał August Hlond, prymas Stefan Wyszyński. Pielgrzymki stanowe mają niezwykle bogatą historię. Sanktuarium było zawsze miejscem, gdzie wybrzmiewał społeczny głos Kościoła. Nie bez przyczyny mówi się, że Piekary są duchową stolicą Śląska, a Matka Boża Piekarska czczona jest jako Matka Miłości i Sprawiedliwości Społecznej. Do Piekar Śląskich pielgrzymowali znakomici goście, wśród których byli m.in. kardynałowie Stefan Wyszyński, Franciszek Macharski i Józef Glemp. W latach 1965-1978 Słowo Boże na Kalwarii głosił Karol Wojtyła. Papież Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat pamiętał o Piekarach Śląskich. Obecnie Rowerami, autokarami, samochodami a przede wszystkim pieszo – tak docierają do bazyliki w Piekarach Śląskich pielgrzymki, by oddać hołd Matce Sprawiedliwości Społecznej.

Tradycyjnie – w ostatnią niedzielę maja – do Piekar Śląskich zawita tysiące mężczyzn młodzieńców, by modlić się do Matki Bożej Piekarskiej. I tak dzieje się już od 70 lat. To Pielgrzymka Stanowa Mężczyzn i Młodzieńców .Rozpocznie się o godz. 8 godzinkami o Niepokalanym Poczęciu NMP i modlitwą różańcową, po której o godz. 9.30 procesja przejdzie z obrazem Matki Bożej Piekarskiej na Kalwarię.Jest to naprawdę niezwykły widok . Natomiast w trzecią niedzielę sierpnia odbywa się Doroczna pielgrzymka kobiet i dziewcząt .Obok pielgrzymki mężczyzn – jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku. W wielu rodzinach pielgrzymowanie do Piekar to tradycja, kultywowana od pokoleń.

Kilka słów o Bazylice. Bazylika Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich – bazylika mniejsza wchodząca w skład Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.  Znana z XII-wiecznych dokumentów historycznych osada Piekary, od 1303 roku posiadała niewielki drewniany kościółek pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła, w stylu romańskim. W bocznym ołtarzu mieścił się wizerunek Maryi Panny nieznanego autora i fundatora. Geneza cudowności wzięła początek w XVII wieku. Lud coraz częściej zaczął gromadzić się przed obrazem, by oddawać cześć Matce Bożej. Według relacji ks. proboszcza Jakuba Roczkowskiego po przeniesieniu obrazu w 1659 roku do ołtarza głównego nastąpiły liczne wypadki cudownych uzdrowień. W 1676 roku w Tarnowskich Górach wybuchła zaraza, wtedy to pielgrzymi z miasta modlą się przed obrazem Matki Bożej, a gdy wracają zaraza zaczyna ustępować. Była to pierwsza tzw. pielgrzymka „ślubowana”, kiedy to cała wioska podejmowała zobowiązanie, że co roku w określonym dniu odbędzie pielgrzymkę jako podziękowanie za otrzymane łaski. Rosnący kult maryjny pociągał za sobą takie ożywienie ruchu pątniczego w XIX wieku, że drewniany kościółek okazał się zbyt ciasny.

W 1826 roku proboszczem został ks. Jan Alojzy Ficek, który postanowił wybudować nową, większą, murowaną świątynię.

Podziel się z innymi