Gabriela Kalinowska-Czakon

Krzyż w Ornontowicach

Krzyż w Ornontowicach

Krzyż – figura Chrystusa

Miejscowość Ornontowice, województwo śląskie, powiat mikołowski, gmina Ornontowice, ul. Leśna 75

Krzyż kamienny, o którym mowa, został ufundowany w 1867 roku przez Josepha Gregorczyka i jest najstarszym krzyżem kamiennym położonym na terenie Ornontowic. Składa się z trzech zasadniczych części: cokołu, postumentu i krzyża właściwego.

W części cokołowej obiektu znajdują się inskrypcje kute wgłębne.

Od strony frontowej tablica jest ujęta w profilowaną ramę, z inskrypcją o treści wezwania: Vater in deine Hände empfehle ich meinen Geist! (Ojcze w Twe ręce powierzam ducha mego).

Na tylnej ścianie cokołu znajduje się inskrypcja z datą i nazwiskiem fundatora. W sierpniu 2014 r. zakończono prace związane z renowacją krzyża.

Podziel się z innymi