Edward Laskowski

Krzyż w Wiosce

Krzyż w Wiosce

Krzyż koło szkoły

Dzieci polskie i rodzice wyznania rzymsko-katolickiego w okresie zaboru pruskiego w Wiosce (gmina Rakoniewice) domagali się, by koło szkoły postawić krzyż. Na budowę krzyża nie wyraziła zgody hrabina Schlieffen – właścicielka ziemi, na której stała pruska szkoła. Wówczas Michał Lepa, mieszkający naprzeciwko szkoły, pozwolił wybudować krzyż na swoim polu.

Budową krzyża z kamienia zajął się Leon Matuszewski. Stanął gotowy w sierpniu 1939 r. Wybuch wojny przerwał przygotowania do poświęcenia krzyża. Po wkroczeniu wojsk niemieckich krzyż został zburzony w 1940 r.

Na podstawie zachowanej fotografii, staraniem mieszkańców Wioski, został dokładnie odtworzony i poświęcony w 1999 r.

Podziel się z innymi