Dariusz Bury

Ceglana kapliczka domkowa

Kapliczka w Tuchowie

Nr 774 – Tuchów. 6 Lipiec 2016. Województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Tuchów. Kapliczka przy drodze woj. nr. 977 Tarnów – Grybów, vis a vis Sanktuarium Maryjnego w Tuchowie. Położona jest na terenie Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego, nad rzeką Białą. Ceglana kapliczka domkowa p.w. Św. Floriana. Wzniesiona na początku XX w. (1909r.). Nad wejściem we wnęce figura Św. Floriana, a na szczycie dachu krytego blachą krzyż stalowy. W jej wnętrzu umieszczono figurę Św. Jana Nepomucena (patrona Czech, księży, żeglarzy, flisaków, budowniczych mostów i młynarzy).

Św. Florian w stroju rzymskiego oficera, trzymający chorągiew (ur. 2. połowa III wieku w Ceti, zm. 304) był rzymskim rycerzem. Ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 i poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns. Kult św. Floriana ( sprowadzenie jego relikwii  do Polski opisuje w 1184r., Jan Długosz)  rozwija się szczególnie w XIII w.  Od 1436 r. św. Florian został zaliczony do głównych patronów Polski.

Św. Florian jest czczony w Polsce i poza nią jako patron niebezpiecznych zawodów: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy i piekarzy. Jego przemożnego wstawiennictwa wzywają ludzie w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi, wojną, pożarem, powodzią, a dziś także ludzie zagrożeni skażeniem środowiska naturalnego.

Podziel się z innymi