Dariusz Bury

Kapliczka w Mrukowej

Kapliczka w Mrukowej

Murowana kapliczka domkowa

Nr 671 – Mrukowa. 4 Lipiec 2016.  Województwo podkarpackie, powiat jasielski, gmina Osiek Jasielski. Przy drodze powiatowej Osiek Jasielski – Brzezowa, po prawej stronie w kierunku dr. woj. 992 (Kąty).

Kapliczka położona jest w msc. Mrukowa, w dolinie potoku Szczawa, na skraju Pogórza Jasielskiego. Łemkowszczyzna.

49°60’00″N 21°46’67″E.

Murowana kapliczka domkowa  – ceglana (bielona wapnem). Wzniesiona w końcu XIX w. Kapliczka zbudowana z cegły na planie kwadratu. Fasada wejściowa zdobiona półkolumnami a nad wejściem (drewniane drzwi – przeszklone) we wnęce drewniana figurka Chrystusa Frasobliwego. Na szczycie dwuspadowego daszku krytego blachą krzyż stalowy (bez pasyjki). W jej wnętrzu umieszczono figurę MB Niepokalanie Poczętej (Papież Pius IX ogłosił 8 grudnia 1854r. dogmat wiary o Niepokalanym Poczęciu NMP) z adorującymi aniołami. Maryja z koroną na głowie stoi w białej tunice (czystość), okryta błękitnym płaszczem (boskość) i z przewieszoną białą szarfą. Maryja z Dzieciątkiem Jezus na lewej ręce (mały Jezus siedzi jak król na tronie utworzonym z lewej ręki Maryi a podtrzymywane przez Matkę Dzieciątko Jezus podkreśla i ewokuje przywilej Jej Bożego Macierzyństwa), trzyma w prawej ręce złote berło, symbolizujące wyjątkową chwałę i władzę Królowej Nieba i Ziemi. Boskie Dziecię trzyma oburącz różaniec.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny sięga początków chrześcijaństwa (podany przez Papieża Aleksandra VII, w bulli Sollicitudo omnium ecclesiarum, wydanej 8 grudnia 1661r.), ale dopiero Papież Klemens XI ustanowił w 1708 roku dzień 8 grudnia jako święto Niepokalanego Poczęcia NMP, obowiązujące w całym Kościele a Pius IX ogłosił 8 grudnia 1854r. dogmat wiary o Niepokalanym Poczęciu MB. W 4 lata po jego ogłoszeniu Matka Boża miała ukazać się Bernadetcie Soubirous w Lourdes 11 lutego 1858 r. Katolicy uznają, że wypowiedziane przez Matkę Bożą słowa: Ja jestem Niepokalane Poczęcie są potwierdzeniem dogmatu. Dogmat ten oznacza, że Maryja od samego początku swej ludzkiej egzystencji była wolna od grzechu pierworodnego i nigdy nie miała w sobie żadnej grzechowej skazy. W ikonografii maryjnej Niepokalana opuszcza ręce ku dołowi. Gest ten symbolizuje otwartość łaski.

Podziel się z innymi