Dariusz Bury

Kapliczka w Gogołowie

Kapliczka w Gogołowie

Kapliczka bielona wapnem

Nr 812 – Gogołów. 7 Lipiec 2016.

Województwo podkarpackie, powiat strzyżowski, gmina Frysztak. Przy drodze powiatowej Frysztak – Opacionka, po lewej stronie w kierunku Opacionka, przy posesji 150, we wsi Gogołów. Kapliczka położona jest w dolinie potoku Gogołówek ( zlewnia rzeki Wisłoka ) Pogórza Strzyżowsko – Dynowskiego, na terenie Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

49°85’00″N 21°32’51.67″E.

Murowana kapliczka domkowa  – ceglana (bielona wapnem). Wzniesiona w końcu XIX w. (1888r.). Fundatorem kapliczki był Józef Melikowski (wyjechał do Ameryki przed I wojną światową) a obecnymi opiekunami są Zuzanna i Władysław Sokołowscy (widoczny na fot.).

Kapliczka zbudowana z cegły na planie kwadratu. Nad wejściem (drewniane drzwi – przeszklone górą) we wnęce figurka Najświętszego Serca Pana Jezusa a pod nią metalowa tabliczka  z  zatartym już napisem. Na szczycie dwuspadowego daszku krytego dachówką ceramiczną krzyż stalowy (bez pasyjki). W jej wnętrzu umieszczono figurę (rzeźbę drewnianą) MB Niepokalanie Poczętej.  Maryja stoi w białej tunice, okryta błękitnym płaszczem, trzyma ręce rozłożone na boki – opuszczone ku dołowi (gest ten symbolizuje otwartość łaski).

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny sięga początków chrześcijaństwa (podany przez Papieża Aleksandra VII, w bulli Sollicitudo omnium ecclesiarum, wydanej 8 grudnia 1661r.), ale dopiero Papież Klemens XI ustanowił w 1708 roku dzień 8 grudnia jako święto Niepokalanego Poczęcia NMP, obowiązujące w całym Kościele a Pius IX ogłosił 8 grudnia 1854r. dogmat wiary o Niepokalanym Poczęciu MB. W 4 lata po jego ogłoszeniu Matka Boża miała ukazać się Bernadetcie Soubirous w Lourdes 11 lutego 1858 r. Katolicy uznają, że wypowiedziane przez Matkę Bożą słowa: Ja jestem Niepokalane Poczęcie są potwierdzeniem dogmatu. Dogmat ten oznacza, że Maryja od samego początku swej ludzkiej egzystencji była wolna od grzechu pierworodnego i nigdy nie miała w sobie żadnej grzechowej skazy. W ikonografii maryjnej Niepokalana opuszcza ręce ku dołowi. Gest ten symbolizuje otwartość łaski.

Podziel się z innymi