Dariusz Bury

Kapliczka w Kłodnicy

Kapliczka w Kłodnicy

Skrzyniowa kapliczka w centrum wsi

Nr 444 – Kłodnica. 4 Październik 2016r. Województwo lubuskie, powiat świebodziński, gmina Łagów. Kapliczka położona jest ok. 26 km na zachód od Świebodzina, w centrum wsi Kłodnica, na Pojezierzu Lubuskim (w części Wysoczyzny Lubuskiej, na zachodnim krańcu Puszczy Rzepińskiej), przy drodze powiatowej 1166F Toporów – Kosobudki (niespełna 6 km na zachód od Toporowa). 52°15’74″N 15°12’59″E.

Domkowa kapliczka skrzyniowa. Wzniesiona na początku XX w. ? Kapliczka zbudowana z cegły na planie kwadratu nakryta jest czterospadowym daszkiem z blachy, zwieńczona krzyżem stalowym. Wnęka, zamknięta z 3 stron i otwarta od frontu. Dolną część trzonu stanowi postument dla części górnej – arkadowej, w której umieszczono figurę Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Maryja trzyma ręce rozłożone na boki – opuszczone ku dołowi (gest ten symbolizuje otwartość łaski), a nie złożone do modlitwy (ten gest oznacza wzniesienie własnej duszy do Boga, oddanie Mu czci, a także całkowite poddanie się Jego woli i miłości) lub złożone na piersi (ten gest symbolizuje posłuszeństwo i oddanie się Bogu).

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny sięga początków chrześcijaństwa (podany przez Papieża Aleksandra VII, w bulli Sollicitudo omnium ecclesiarum, wydanej 8 grudnia 1661r.), ale dopiero Papież Klemens XI ustanowił w 1708 roku dzień 8 grudnia jako święto Niepokalanego Poczęcia NMP, obowiązujące w całym Kościele a Pius IX ogłosił 8 grudnia 1854r. dogmat wiary o Niepokalanym Poczęciu MB. W 4 lata po jego ogłoszeniu Matka Boża miała ukazać się Bernadetcie Soubirous w Lourdes 11 lutego 1858 r. Katolicy uznają, że wypowiedziane przez Matkę Bożą słowa: Ja jestem Niepokalane Poczęcie są potwierdzeniem dogmatu. Dogmat ten oznacza, że Maryja od samego początku swej ludzkiej egzystencji była wolna od grzechu pierworodnego i nigdy nie miała w sobie żadnej grzechowej skazy. W ikonografii maryjnej Niepokalana opuszcza ręce ku dołowi. Gest ten symbolizuje otwartość łaski.

Podziel się z innymi