Dariusz Bury

Kapliczka w lesie k. Józefowa

Kapliczka w lesie k. Józefowa

Skrzynkowa kapliczka leśna

Nr 238 – Potok -Senderki. 2 Maj 2002. Autor aktualnej fot. – Zb.  Późniak 15 sierpień 2016. Zamojszczyzna.

Województwo lubelskie, powiat zamojski, gmina Józefów. Kapliczka położona jest w lesie, nieopodal Józefowa (niespełna  8 km na północ), w rejonie  skrzyżowania drogi leśnej z Potoka-Senderki z drogą woj. nr. 849 Malewszczyzna – Majdan Kasztelański, w obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej  Roztocza Środkowego. 50°55’00″N 23°08’33″E.

Skrzynkowa kapliczka – drewniana, na postumencie ceglanym (otynkowanym) została wzniesiona po II wojnie światowej (1946r.). Kapliczka zbudowana jest na planie kwadratu a na szczycie dwuspadowego daszku krytego blachą krzyż stalowy. Wewnątrz kapliczki umieszczono obraz MB Krasnobrodzkiej. Na postumencie zamieszczono metalową tabliczkę z inskrypcją: Fundatorzy Straż Leśna Leśnictwa Senderki, Szopa Adam i Mizak Józef, 6 VII 1946 R

Kult  MB Krasnobrodzkiej  sięga pierwszego objawienia w dniu 5 sierpnia 1640 roku kiedy to Jakubowi Ruszczykowi, mieszkańcowi wsi Szarowola, dręczonemu opętaniem, ukazała się w lesie w pobliżu Krasnobrodu Matka Boża, która poleciła wystawić figurę na chwałę Chrystusa, obiecując w zamian uwolnienie od choroby. W przeciągu 375 lat Maryja objawiała się w Krasnobrodzie wielokrotnie. Ostatnie objawienie miało miejsce w 2003 r. Jego świadkiem była 8 – mio osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej, o czym świadczą przechowywane w parafii dokumenty. W miejscu objawień wystawiono początkowo figurę, w latach 1648-1664 wzniesiono drewniany kościółek z fundacji Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej, w którym umieszczono cudowny wizerunek, a w latach 1690-1699 wybudowano kościół  i zabudowania klasztorne jako wotum za odzyskane zdrowie. Sanktuarium wzniesiono jako wotum wdzięczności za uzdrowienie Maria Kazimiera d’Arguien, późniejsza żona króla Jana III Sobieskiego – Marysieńka Sobieska. Do klasztoru sprowadzono OO. Dominikanów z Janowa Lubelskiego. Zakonnicy zawiadywali sanktuarium do czasu upadku powstania styczniowego, kiedy to wypędzono ich ukazem carskim.

Od tego czasu gospodarzami tego miejsca są księża diecezjalni. Słynący łaskami obraz MB Krasnobrodzkiej  (Ilustruje MB stojącą nad  Dzieciątkiem Jezus na tle różanego ogrodu. Matka Boża ma ręce skrzyżowane na piersi, a oczy zwrócone na leżące u jej stóp Dziecię, unoszące prawą rękę w geście błogosławieństwa. Widoczna między tymi postaciami spadająca gołębica symbolizuje obecność Ducha Świętego), wykonany został w poł. XVIIw. i znajduje się w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie. Historyczny obrazek Pani Roztocza, odpowiednio zabezpieczony umieszczony jest w prawym, górnym rogu kopii krasnobrodzkiego obrazka, wykonanej przez prof. T. Korpala z Krakowa w 1964r.

Potwierdzeniem cudowności i niezwykłości tego wizerunku był dekret Stolicy Apostolskiej pozwalający na koronację koronami papieskimi. Uroczystość ta zgromadziła w Krasnobrodzie w/g ks. A. Jabłońskiego, blisko 200 tys. wiernych, 8 biskupów, ok. 400 księży diecezjalnych i zakonnych, 70 pielgrzymek grupowych zapisanych do księgi pamiątkowej, 159 delegacji parafialnych wpisanych, 2 pielgrzymki ministranckie. Samych motorów na parkingach ustawiono ponad 5 tys., kilka tysięcy aut, kilkakrotnie więcej furmanek. Wśród kilkuset złożonych wot najpiękniejsze były żywe wota dusz pojednanych z Bogiem, rozdano bowiem 35 tys. Komunii św. Koronacja odbiła się szerokim echem w diecezji”. tysiące ludzi i dnia 5 lipca 1965r korony nałożył Bp Piotr Kałwa ówczesny ordynariusz Diecezji Lubelskiej. Obecnie jest to główne Sanktuarium Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Odbywają się tu doroczne odpusty: 1-2 lipca – Odpust Matki Boskiej Jagodnej, 15 sierpnia – Odpust Matki Boskiej Zielnej, Niedziela po 15 sierpnia – odpust ku czci Św. Rocha, 8 września – Odpust Matki Bożej Siewnej i w 1 niedzielę października – Odpust Matki Bożej Różańcowej.

Podziel się z innymi