Dariusz Bury

Inna kapliczka w Jacni

Kapliczka w Jacni

Kapliczka z figurą Matki Bożej

Nr 242 – Jacnia – 2. 4 Maj 2002. Autor aktualnej fot. – Zb.  Późniak 15 sierpień 2016. Zamojszczyzna.

Województwo lubelskie, powiat zamojski, gmina Adamów. Kapliczka położona jest na północny wschód od Józefowa (16 km od Zamościa i 10km od Zwierzyńca), we wsi Jacnia, nad rzeką Jacynką, w obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej,  na pograniczu Roztocza Środkowego i Padołu Zamojskiego, przy drodze woj. nr 849 Józefów – Zamość (niespełna 7 km od Krasnobrodu). 50°58’33″N 23°16’67″E.

Słupowa kapliczka wnękowa – kamienna (bielona wapnem), została wzniesiona przed I wojną światową (1905r.), poświęcona MB Krasnobrodzkiej. Kapliczka o dwustopniowej podstawie, z jednostopniowym trzonem przedzielonym gzymsem i rozbudowaną głowicą zwieńczoną krzyżem kamiennym (płaskorzeźba Chrystusa na krzyżu).

W górnej części trzonu od frontu umieszczono obraz MB Krasnobrodzkiej a pod nim wyryto napis Pod Twoją Obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko. 28 listopad 1905r.

Boczne wnęki pozbawione obrazów poświęcone są: Św. Antoniemu z Padwy (patron: aptekarzy, lekarzy, ogrodników, rolników, szpitali i więźniów) z wyrytym poniżej napisem Św. Antoni Padewski módl się za nami. Fundatory tej  figury  – mieszkańcy wsi Jacnia oraz  Św. Rochowi (patron: osób i rzeczy zaginionych, dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich i podróżnych) z wyrytym poniżej napisem Św. Rochu módl się za nami. Kult  MB Krasnobrodzkiej  sięga pierwszego objawienia w dniu 5 sierpnia 1640 roku kiedy to Jakubowi Ruszczykowi, mieszkańcowi wsi Szarowola, dręczonemu opętaniem, ukazała się w lesie w pobliżu Krasnobrodu Matka Boża, która poleciła wystawić figurę na chwałę Chrystusa, obiecując w zamian uwolnienie od choroby. W przeciągu 375 lat Maryja objawiała się w Krasnobrodzie wielokrotnie.

Ostatnie objawienie miało miejsce w 2003 r. Jego świadkiem była 8-osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej, o czym świadczą przechowywane w parafii dokumenty. W miejscu objawień wystawiono początkowo figurę, w latach 1648-1664 wzniesiono drewniany kościółek z fundacji Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej, w którym umieszczono cudowny wizerunek, a w latach 1690-1699 wybudowano kościół  i zabudowania klasztorne jako wotum za odzyskane zdrowie. Sanktuarium wzniesiono jako wotum wdzięczności za uzdrowienie Maria Kazimiera d’Arguien, późniejsza żona króla Jana III Sobieskiego – Marysieńka Sobieska. Do klasztoru sprowadzono OO. Dominikanów z Janowa Lubelskiego. Zakonnicy zawiadywali sanktuarium do czasu upadku powstania styczniowego, kiedy to wypędzono ich ukazem carskim.

Od tego czasu gospodarzami tego miejsca są księża diecezjalni. Słynący łaskami obraz MB Krasnobrodzkiej ilustruje MB z Dzieciątkiem, wykonany został w poł. XVIIw. i znajduje się w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie. Historyczny obrazek Pani Roztocza, odpowiednio zabezpieczony umieszczony jest w prawym, górnym rogu kopii krasnobrodzkiego obrazka, wykonanej przez prof. T. Korpala z Krakowa w 1964r. Potwierdzeniem cudowności i niezwykłości tego wizerunku był dekret Stolicy Apostolskiej pozwalający na koronację koronami papieskimi. Uroczystość ta zgromadziła w Krasnobrodzie w/g ks. A. Jabłońskiego, blisko 200 tys. wiernych, 8 biskupów, ok. 400 księży diecezjalnych i zakonnych, 70 pielgrzymek grupowych zapisanych do księgi pamiątkowej, 159 delegacji parafialnych wpisanych, 2 pielgrzymki ministranckie. Samych motorów na parkingach ustawiono ponad 5 tys., kilka tysięcy aut, kilkakrotnie więcej furmanek. Wśród kilkuset złożonych wot najpiękniejsze były żywe wota dusz pojednanych z Bogiem, rozdano bowiem 35 tys. Komunii św. Koronacja odbiła się szerokim echem w diecezji”. tysiące ludzi i dnia 5 lipca 1965r korony nałożył Bp Piotr Kałwa ówczesny ordynariusz Diecezji Lubelskiej.

Obecnie jest to główne Sanktuarium Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Odbywają się tu doroczne odpusty: 1-2 lipca – Odpust Matki Boskiej Jagodnej, 15 sierpnia – Odpust Matki Boskiej Zielnej, Niedziela po 15 sierpnia – odpust ku czci Św. Rocha, 8 września – Odpust Matki Bożej Siewnej i w 1 niedzielę października – Odpust Matki Bożej Różańcowej.

Podziel się z innymi