Dariusz Bury

Kapliczka w Jacni

Kapliczka w Jacni

Kapliczka z figurą Matki Bożej

Nr 241 – Jacnia – 1. 4 Maj 2002. Zamojszczyzna.

Województwo lubelskie, powiat zamojski, gmina Adamów. Kapliczka położona jest na północny wschód od Józefowa (16 km od Zamościa i 10km od Zwierzyńca), we wsi Jacnia, nad rzeką Jacynką, w obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej,  na pograniczu Roztocza Środkowego i Padołu Zamojskiego, przy drodze woj. nr 849 Józefów – Zamość (niespełna 7 km od Krasnobrodu). 50°58’33″N 23°16’67″E.

Słupowa kapliczka wnękowa – kamienna (bielona  wapnem), została wzniesiona przed I wojną światową (1906r.), poświęcona Matce Bożej Niepokalanie Poczętej. Kapliczka o dwustopniowej podstawie, z dwustopniowym trzonem przedzielonym gzymsem i głowicą ze smukłą nadbudową zwieńczoną krzyżem kamiennym (z figurką Chrystusa ukrzyżowanego). W górnej wnęce trzonu  umieszczono figurę MB Niepokalanie Poczętej. Maryja opuszcza ręce ku dołowi (gest ten symbolizuje otwartość łaski). Na dolnej części trzonu od frontu wyryto napis Pod Twoją Obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko. Boże błogosław nam – pamiątka wolności sumienia. Jacnia 1906.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny sięga początków chrześcijaństwa (podany przez Papieża Aleksandra VII, w bulli Sollicitudo omnium ecclesiarum, wydanej 8 grudnia 1661r.), ale dopiero Papież Klemens XI ustanowił w 1708 roku dzień 8 grudnia jako święto Niepokalanego Poczęcia NMP, obowiązujące w całym Kościele a Pius IX ogłosił 8 grudnia 1854r. dogmat wiary o Niepokalanym Poczęciu MB. W 4 lata po jego ogłoszeniu Matka Boża miała ukazać się Bernadetcie Soubirous w Lourdes 11 lutego 1858 r.

Katolicy uznają, że wypowiedziane przez Matkę Bożą słowa: Ja jestem Niepokalane Poczęcie są potwierdzeniem dogmatu. Dogmat ten oznacza, że Maryja od samego początku swej ludzkiej egzystencji była wolna od grzechu pierworodnego i nigdy nie miała w sobie żadnej grzechowej skazy. W ikonografii maryjnej Niepokalana opuszcza ręce ku dołowi. Gest ten symbolizuje otwartość łaski.

Podziel się z innymi