Dariusz Bury

Kapliczka w Żelebsku Lubelskim

Kapliczka w Żelebsku Lubelskim

Kapliczka z krzyżem stalowym

Nr 223 – Żelebsko Lubelskie. 1 Maj 2002. Zamojszczyzna.

Województwo lubelskie, powiat biłgorajski, gmina Biłgoraj. Kapliczka położona jest na północny-wschód od Biłgoraja (13 km od Biłgoraja i 10 km od Frampola) we wsi Żelebsko, na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej, w obszarze Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego i północnego skraju Puszczy Solskiej), przy drodze powiatowej Wola Radzięcka – Hedwiżyn (niespełna 2 km od dr. woj. nr. 858 Biłgoraj – Zwierzyniec). 50°37’30.307″N 22°47’8.988″E.

Słupowa kapliczka wnękowa – kamienna (bielona wapnem), została wzniesiona przed I wojną światową (1906r.), poświęcona Matce Bożej Niepokalanie Poczętej. Kapliczka z dwustopniowym trzonem przedzielonym gzymsem i głowicą zwieńczoną krzyżem stalowym. W górnej wnęce trzonu  umieszczono figurę MB Niepokalanie Poczętej. Maryja opuszcza ręce ku dołowi (gest ten symbolizuje otwartość łaski). W dolnej części trzonu od frontu wyryto napis Pod Twoją Obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko. Dnia 25 sierpnia 1906r.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny sięga początków chrześcijaństwa (podany przez Papieża Aleksandra VII, w bulli Sollicitudo omnium ecclesiarum, wydanej 8 grudnia 1661r.), ale dopiero Papież Klemens XI ustanowił w 1708 roku dzień 8 grudnia jako święto Niepokalanego Poczęcia NMP, obowiązujące w całym Kościele a Pius IX ogłosił 8 grudnia 1854r. dogmat wiary o Niepokalanym Poczęciu MB. W 4 lata po jego ogłoszeniu Matka Boża miała ukazać się Bernadetcie Soubirous w Lourdes 11 lutego 1858 r. Katolicy uznają, że wypowiedziane przez Matkę Bożą słowa: Ja jestem Niepokalane Poczęcie są potwierdzeniem dogmatu. Dogmat ten oznacza, że Maryja od samego początku swej ludzkiej egzystencji była wolna od grzechu pierworodnego i nigdy nie miała w sobie żadnej grzechowej skazy.

W ikonografii maryjnej Niepokalana opuszcza ręce ku dołowi. Gest ten symbolizuje otwartość łaski.

Podziel się z innymi