Dariusz Bury

Kapliczka w Woli Kąteckiej

Kapliczka w Woli Kąteckiej

Kapliczka z płaskorzeźbą Chrystusa

Nr 220 – Wola Kątecka – 2. 1 Maj 2002. Zamojszczyzna.

Województwo lubelskie, powiat biłgorajski, gmina Frampol. Kapliczka położona jest na wschód od Frampola (16 km od Biłgoraja i 20 km od Szczebrzeszyna), we wsi Wola Kątecka, w dolinie rzeki Biała Łada (na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej, w obszarze Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego i nieopodal północnego skraju Puszczy Solskiej), przy drodze powiatowej Wola Radzięcka – Hedwiżyn (niespełna 2 km od dr. kraj. nr. 74 Janów Lubelski – Zamość). 50°56’67.″N 22°78’33″E.

Słupowa kapliczka wnękowa – kamienna, została wzniesiona po II wojnie światowej (1945r.). Kapliczka o trójstopniowej podstawie, z dwustopniowym trzonem przedzielonym gzymsem i głowicą zwieńczoną krzyżem kamiennym (płaskorzeźba Chrystusa na krzyżu). W górnej wnęce trzonu (za szybą) umieszczono figurę MB Niepokalanie Poczętej. Maryja opuszcza ręce ku dołowi (gest ten symbolizuje otwartość łaski). W dolnej części trzonu, od frontu wyryto napis Błogosław nam. Na pamiątkę szczęśliwego przeżycia wojny. 3.05.1945r.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny sięga początków chrześcijaństwa (podany przez Papieża Aleksandra VII, w bulli Sollicitudo omnium ecclesiarum, wydanej 8 grudnia 1661r.), ale dopiero Papież Klemens XI ustanowił w 1708 roku dzień 8 grudnia jako święto Niepokalanego Poczęcia NMP, obowiązujące w całym Kościele a Pius IX ogłosił 8 grudnia 1854r. dogmat wiary o Niepokalanym Poczęciu MB. W 4 lata po jego ogłoszeniu Matka Boża miała ukazać się Bernadetcie Soubirous w Lourdes 11 lutego 1858 r. Katolicy uznają, że wypowiedziane przez Matkę Bożą słowa: Ja jestem Niepokalane Poczęcie są potwierdzeniem dogmatu.

Dogmat ten oznacza, że Maryja od samego początku swej ludzkiej egzystencji była wolna od grzechu pierworodnego i nigdy nie miała w sobie żadnej grzechowej skazy.

Podziel się z innymi