Dariusz Bury

Kapliczka we wsi Michałów

Kapliczka we wsi Michałów

Bielona kapliczka słupowa

Nr 79 – Michałów. 4 Maj 2001. Zamojszczyzna.

Województwo lubelskie, powiat zamojski, gmina Sułów. Kapliczka położona jest na północ od Szczebrzeszyna (30 km od Zamościa i 70km od Lublina), we wsi Michałów, nad rzeką Wieprz (w sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego i części Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego), przy drodze powiatowej (niespełna 2 km od dr. kraj. nr. 74 Janów Lubelski – Zamość). Gmina Sułów wchodzi w skład krainy fizjograficznej Padołu Zamoyskiego. 52°35’.00″N 22°78.33″E.

Słupowa kapliczka wnękowa – kamienna (bielona  wapnem), została wzniesiona przed I wojną światową (1907r.). Kapliczka o trójstopniowej podstawie, z dwustopniowym trzonem przedzielonym gzymsem i głowicą zwieńczoną krzyżem stalowym. W dolnej wnęce trzonu, od frontu umieszczono obraz  Pana Jezusa na górze Oliwnej. W pozostałych wnękach trzonu dolnego umieszczono obrazy: MB Częstochowskiej, Jezusa Miłosiernego i MB Niepokalanie Poczętej. W górnej części trzonu  umieszczono figurę Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Maryja trzyma ręce złożone do modlitwy(ten gest oznacza wzniesienie własnej duszy do Boga, oddanie Mu czci, a także całkowite poddanie się Jego woli i miłości), a nie złożone na piersi lub ręce rozłożone na boki, jak w zdecydowanej większości. Napis wyryty na foncie jest nieczytelny.

Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech ominie mnie ten kielich (Mt 26,39). Tak modlił się Chrystus w Ogrójcu na krótko przed swoją męką i śmiercią. Przywoływał też apostołów i wszystkich nas, abyśmy z Nim czuwali, bo jest to jedyne zabezpieczenie przed upadkiem w godzinie pokusy i próby. Niech się stanie wola Twoja Ojcze, a nie moja  – brzmiały ostateczne słowa modlitwy Chrystusa. Mój Mistrzu, naucz i mnie wraz z Tobą przyjmować wolę Ojca. Tak bowiem dokonuje się zbawienie świata i moje własne.

Podziel się z innymi