Dariusz Bury

Kapliczka w Chrośnicy

Kapliczka w Chrośnicy

Kapliczka na kamiennym postumencie

Nr 922 – Chrośnica – 2. 3 Październik 2016.

Województwo wielkopolskie, powiat nowotomyski, gmina Zbąszyń. 52°15’57.3″N 16°00’14.1″E. Kapliczka położona  jest we wsi Chrośnica (ok. 5km na  płn.- wschód od Zbąszyna), vis-à-vis posesji 14. Dojazd ok. 2km drogą powiatową od dr. woj. nr. 302 Zbąszyń – N. Tomyśl. Jest to obszar wysoczyzny Poznańskiej z subregionem Równina Nowotomyska, w dorzeczu rzeki Obry (dopływ rzeki Warty).

Kapliczka arkadowa – murowana, na postumencie kamiennym. Wzniesiona na początku XXI w. (2001r.). Kapliczka zbudowana z cegły na planie kwadratu nakryta jest czterospadowym daszkiem z blachy, wspartym na czterech kolumnach stalowych  i zwieńczonym krzyżem stalowym. Wewnątrz kapliczki umieszczona jest figura MB Niepokalanie Poczętej. Na froncie granitowa tablica z inskrypcją:

Z Maryją w trzecie tysiąclecie

i rok budowy

3.V.2001

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny sięga początków chrześcijaństwa (podany przez Papieża Aleksandra VII, w bulli Sollicitudo omnium ecclesiarum, wydanej 8 grudnia 1661r.), ale dopiero Papież Klemens XI ustanowił w 1708 roku dzień 8 grudnia jako święto Niepokalanego Poczęcia NMP, obowiązujące w całym Kościele a Pius IX ogłosił 8 grudnia 1854r. dogmat wiary o Niepokalanym Poczęciu MB. W 4 lata po jego ogłoszeniu Matka Boża miała ukazać się Bernadetcie Soubirous w Lourdes 11 lutego 1858 r.

Katolicy uznają, że wypowiedziane przez Matkę Bożą słowa: Ja jestem Niepokalane Poczęcie są potwierdzeniem dogmatu. Dogmat ten oznacza, że Maryja od samego początku swej ludzkiej egzystencji była wolna od grzechu pierworodnego i nigdy nie miała w sobie żadnej grzechowej skazy.

Podziel się z innymi