Dariusz Bury

Kapliczka w Michorzewie

Kapliczka w Michorzewie

Kapliczka na planie kwadratu

Nr 918 – Michorzewo. 3 Październik 2016.

Województwo wielkopolskie, powiat nowotomyski, gmina Kuślin. 52°22’25.9″N 16°20’58.0″E. Kapliczka położona  jest we wsi Michorzewo (w zachodniej części województwa wielkopolskiego, nieopodal autostrady A-2,  w odległości niespełna 40 km od Poznania, a we wschodniej części powiatu nowotomyskiego), vis-à-vis posesji przy ul. Powstańców Wlkp. 1 i jednocześnie przy skrzyżowaniu z ul. Kościelną prowadzącą do kościoła parafialnego pw. NMP i Wszystkich Świętych. Wieś położona jest w makroregionie Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego w granicach mezoregionu Pojezierze Poznańskie. Jest to obszar wysoczyzny otoczony z czterech stron dolinami: Obornicką Doliną Warty na północy, Poznańskim Przełomem Warty na wschodzie, Doliną Środkowej Obry na południu (część Pradoliny Warciańsko-Obrzańskiej), Bruzdą Zbąszyńską na zachodzie.

Słupowa kapliczka wnękowa – betonowa,  p.w. Św. Wawrzyńca została wzniesiona w 1947r.). Kapliczka na planie kwadratu, nakryta jest czterospadowym daszkiem betonowym, zwieńczona krzyżem stalowym. Nisza zamknięta z 3 stron i otwarta od frontu. Wewnątrz kapliczki umieszczono figurę świętego trzymającego kratę.

Na froncie tabliczka z inskrypcją:

Św. Wawrzyńcze módl się za nami

Poniżej napis

 2.2.R. i P.R. Koło Michorzewa 1947

Św. Wawrzyniec – diakon i męczennik, święty Kościoła katolickiego (zm. 258r. w Rzymie). Jeden z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Jego kult rozwinął się u schyłku starożytności, upowszechnił się od IV w.  i trwa do dziś. Obchodzone 10 sierpnia święto liturgiczne jest jednocześnie świętem diakonatu Wawrzyniec będąc administratorem majątku Kościoła w Rzymie, przed swoją męczeńską śmiercią rozdał cały majątek kościelny biedocie rzymskiej wskazując ją namiestnikowi jako „ skarby kościoła”. Bohaterska postawa i męczeńska śmierć zadała cios bałwochwalstwu oraz zjednała św. Wawrzyńcowi najwyższy podziw Kościoła rzymskiego oraz zapewniła mu chwałę i dumę Rzymu. Św. Wawrzyniec czczony jako patron m.in. piekarzy, kucharzy, pszczelarzy, bibliotekarzy, administratorów oraz ubogich, których wspierał za życia.

Pomaga w dolegliwościach reumatycznych, przy gorączce, chorobach oczu i skóry. Chroni również przed pożarami i najczęściej z tego tytułu stawiano mu pomniki i kaplice. Jest patronem  Hiszpanii i Norymbergi, a w Polsce diecezji Pelipińskiej. Patronuje też przewodnikom sudeckim oraz ratownikom GOPR. Jego imię nosi trzecia najdłuższa rzeka świata (3.138km) oraz Zatoka Świętego Wawrzyńca w Kanadzie.

Podziel się z innymi