Dariusz Bury

Kapliczka w Obornikach

Kapliczka na terenie gotyckiego kościoła

Kapliczka na terenie gotyckiego kościoła

Nr 903 – Oborniki – 3. 15 Wrzesień 2016.

Województwo wielkopolskie, powiat obornicki, gmina Oborniki. Kapliczka przykościelna, położona jest w msc. Oborniki, na terenie gotyckiego kościoła pw. Św. Józefa Oblubienica NMP, z przełomu XV i XVI w. 52°38’46.5″N 16°48’35.1″E. Oborniki wchodzą w skład Kotliny Gorzowskiej i leżą nad rzeką Wartą u ujścia rzeki Wełny, we wschodniej części Puszczy Noteckiej. Domkowa kapliczka arkadowa – murowana. Wzniesiona w następstwie nawiedzenie figury Matki Boskiej z Fatimy pod koniec XX w. (1996r.) z inicjatywy pierwszego proboszcza Ks. Kanonika Andrzeja Kościańskiego.

Kapliczka zbudowana jest z cegły klinkierowej na planie kwadratu, nakryta czterospadowym daszkiem z blachy wspartym na czterech kolumnach i zwieńczonym krzyżem stalowym. Podbitka od wewnątrz drewniana. Nisza otwarta z 3 stron. W jej wnętrzu na granitowym postumencie umieszczono w przeszklonej gablocie figurę MB Fatimskiej
Kult MB Fatimskiej trwa od 13 maja 1917r. kiedy to przez  6 kolejnych m-cy MB objawiła się trójce dzieci: Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji przekazując tzw. 3 tajemnice fatimskie (Fatima – miasto w środkowej Portugalii, ok.123km na północ od Lizbony). 13 października nastąpiło 6 i ostatnie objawienie tzw. “taniec słońca”, które widziało 70.000 osób. Zjawisko to trwało 10 minut i było widoczne w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Fatimy.

Matka Boska zachęcała do zachowywania przykazań bożych i do czytania Ewangelii. Sprawiedliwi są proszeni o czynienie pokuty za grzeszników, aby uniknąć piekła i aby zapanował pokój na świecie oraz nawrócenie Rosji. Orędzia fatimskie wzywają nas do nawrócenia, modlitwy, pokuty i ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi oraz otaczania miłością Ojca Świętego. Kościół katolicki uznał ich autentyczność w 1930r. W latach 1928–1953 w miejscu objawień wzniesiono Bazylikę Matki Boskiej Różańcowej, tam też jest pochowana trójka pastuszków. W 1967 ponad milion pielgrzymów z całego świata uczestniczyło we mszy świętej celebrowanej przez papieża Pawła VI.

Każdego roku do Sanktuarium w Fatimie przybywa ponad 5 milionów pielgrzymów z całego świata. 13 maja 2000r. papież JP II beatyfikował dwójkę pastuszków: Hiacyntę i Franciszka (Łucja zmarła 13 maja 2005r.) a kardynał Angelo Sodano ujawnił trzecią tajemnicę fatimską i nawiązując do zamachu na placu Św. Piotra, którego ofiarą padł Jan-Paweł II, 13 maja 1981r., odwołał się również do walki z ateistycznym komunizmem przeciwko Kościołowi i chrześcijanom i mówił o niezwykłych cierpieniach ofiar wiary w XX wieku. Sam Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał, że opiece Matki Bożej z Fatimy zawdzięcza uratowanie podczas zamachu dokonanego na jego życie właśnie 13 maja 1981 r. na Placu Świętego Piotra w Rzymie. 8 października 2000r. w Rzymie następuje akt ofiarowania Kościoła i świata pod opiekę Dziewicy Maryi na III tysiąclecie, przez Jana-Pawła II i 1500 biskupów, z okazji jubileuszu, na placu Św. Piotra, w obecności statuy Matki Bożej z Fatimy.

Kult Matki Bożej Różańcowej w Polsce wyraża się w obrazach, rzeźbach i figurach znajdujących się w świątyniach lub na zewnątrz, przed nimi albo w kapliczkach przydrożnych. Wszystkie one przedstawiają Najświętszą Maryję Pannę z różańcem w ręku. Na końcu Placu Modlitw znajduje się najmłodsza budowla Sanktuarium w Fatimie – Kościół Trójcy Przenajświętszej. Kościół ten zbudowano w latach 2004–2007 z ofiar pielgrzymów i znajduje się on na 4 – tym miejscu wśród największych kościołów świata. Kościół ma 95 m długości, 115 m szerokości i 20 m wysokości. Jego wnętrze jest nachylone amfiteatralnie, dzięki czemu ołtarz jest dobrze widoczny z każdego miejsca. Przestrzeń kościoła na dwa sektory mające odpowiednio 3175 i 5458 miejsc. W kościele są 3 kaplice: Najświętszego Serca Jezusowego, Niepokalanego Serca Maryi i Zmartwychwstania Jezusa.

Podziel się z innymi