Dariusz Bury

Kapliczka domkowa na glinie

Kapliczka w Szerzynach

Nr 790 – Szerzyny – 1. 6 Lipiec 2016. Województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Szerzyny. Kapliczka przy drodze powiatowej  Szerzyny – Ołpiny, po prawej stronie  w kierunku na Olszyny i Jodłówkę Tuchowską. Położona jest we wschodnim pasie Pogórza Ciężkowickiego, na południe od Pasma Brzanki i Liwocza, na północ od Beskidu Niskiego, na zachodnich krańcach Dołów Jasielsko-Sanockich, wyżłobionych przez prajezioro okresu lodowcowego i nurty rzeki Ropy.

Kamienna (na glinie) kapliczka domkowa, wzniesiona w połowie XIX w. (ok. 1842r.). Fundatorem był Paweł Furman, pradziad  obecnego opiekun Edmunda Furmana, a budowniczym ówczesny sołtys Jacenty. Nad wejściem we wnęce figura MB Niepokalanie Poczętej a na szczycie dachu krytego blachą krzyż stalowy. W jej wnętrzu umieszczono figurę MB Niepokalanie Poczętej spoglądającej na figurę Chrystusa dźwigającego krzyż.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny sięga początków chrześcijaństwa (podany przez Papieża Aleksandra VII, w bulli Sollicitudo omnium ecclesiarum, wydanej 8 grudnia 1661 r.), ale dopiero Papież Klemens XI ustanowił w 1708 roku dzień 8 grudnia jako święto Niepokalanego Poczęcia NMP, obowiązujące w całym Kościele a Pius IX ogłosił 8 grudnia 1854r. dogmat wiary o Niepokalanym Poczęciu MB. W 4 lata po jego ogłoszeniu Matka Boża miała ukazać się Bernadetcie Soubirous w Lourdes 11 lutego 1858 r. Katolicy uznają, że wypowiedziane przez Matkę Bożą słowa: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie” są potwierdzeniem dogmatu. Dogmat ten oznacza, że Maryja od samego początku swej ludzkiej egzystencji była wolna od grzechu pierworodnego i nigdy nie miała w sobie żadnej grzechowej skazy.

Podziel się z innymi