Krzyż z pasyjką w Borku w Skępem

Metalowy krzyż z pasyjką w Borku w Skępem

Jeden z metalowych krzyży na terenie Borku w Skępem znajduje się obok kaplicy. Pozostało ich jeszcze kilka.

Na jednym z nich tabliczka z napisem:

TU LEŻĄ PROCHY Z KATAKUMB Z 1939 r. PROSZĄ O ZDROWAŚ MARIO.

Na początku XIX w. wybudowano w Borku (pozostałość boru mazowieckiego) katakumby przypominające budowlę na Powązkach. Był tu pochowany ziemianin Gustaw Zieliński (1809-1881). Całość terenu była ogrodzona murem z piękną bramą. Podczas II wojny Niemcy nakazali mieszkańcom rozebrać kaplicę i katakumby. Prochy G. Zielińskiego zostały zabezpieczone przez synową Marię. Miejsce pochówku ludzi zostało zbezczeszczone.

Po wojnie odbudowano tylko kaplicę, zwaną Na Borku. O tym, że był tu kiedyś cmentarz, świadczą metalowe krzyże.

Lokalizacja kapliczki:

Skępe ul. Klasztorna Borek pow. lipnowski woj. kuj.-pomorskie

Podziel się z innymi