Andrzej Czyżewski

Kapliczka we wsi Jędrzejnik

Kapliczka we wsi Jędrzejnik

Stara kapliczka zwieńczona krzyżem

Województwo mazowieckie, powiat Mińsk Maz., gmina Dębe Wielkie.

Na skrzyżowaniu drogi prowadzącej do wsi Celinów stoi bardzo stara kapliczka zwieńczona krzyżem. Fundatorem tej pięknej kapliczki był ziemianin, do którego należały te wsie i nazwy otrzymały od jego dzieci Jędrzeja i Celiny. Ponieważ były wątłego zdrowia właściciel tych dóbr postawił tę kapliczkę jako wotum za uzdrowienie. Mieszkańcy wsi Jędrzejnik pielęgnują i odnawiają ją w maju i w czerwcu i śpiewają litanie ku czci Matki Bożej i Pana Jezusa.

Podziel się z innymi