Andrzej Czyżewski

Kapliczka w Rudzie

Kapliczka w Rudzie

Kapliczka przy nieistniejącym moście

Woj. mazowieckie, powiat miński, gmina Dębe Wielkie.

W powiecie Mińsk Mazowiecki, gmina Dębe Wielkie, jedną z ciekawszych miejscowości jest Ruda. Przez w/w miejscowości przepływa rzeka Mienia, która jest dopływem Świdra. W Rudzie znajdowała się rezydencja hrabiego Mariana Starzeńskiego herbu Lis, do którego należał w okresie międzywojennym majątek ziemski. Hrabia, wykorzystując fakt przepływy rzeki, zbudował nowoczesny jak na tamte czasy system melioracyjny, regulujący bieg rzeki, która to w przeszłości przy natężeniu opadów, wylewała z koryta, przynosząc wiele szkód.

Za bytności Starzyńskiego zbudowano w Rudzie jazy oraz stawy rybne w parku okalającym dwór. Hrabia hodując karpie, jednocześnie pasjonował się badaniami ichtiologicznymi, które prowadził we własnym zakresie. Wniósł również wkład w powstanie szkoły i straży pożarnej. Na dzień dzisiejszy w Rudzie można jedynie podziwiać pozostałości bramy wjazdowej do dworskiej rezydencji. Hrabia Starzeński wraz z małżonką byli osobami bardzo religijnymi, co przełożyło się na pomoc w załatwianiu z władzami rosyjskimi budowy kościoła w Dębem Wielkim.

Powstawały za jego bytności nowe kapliczki i krzyże, jednym ze starszych zabytków sakralnych jest kapliczka nad rzeką Mienią, stojąca przy nieistniejącym już moście łączącym Rudę z Choszczakiem. Hrabia był fundatorem kapliczek w okolicznych miejscowościach. Pozostał po nim na jego posiadłości bardzo zniszczony drewniany krzyż, który został zbudowany w 1932 roku.

Podziel się z innymi