Adam Tomczyk

Krzyż w Luszowicach Górnych

Krzyż w Luszowicach Górnych

Krzyż przy głównej drodze

W Luszowicach Górnych przy głównej drodze stoi krzyż. Postawiony na posesji pana Kiełbasy i wiemy, że jest fundacji ojca właściciela. Patrzymy z kolegą na wizerunek Jezusa. Jest rzezany na ludowo, ale proporcje ma klasyczne. Ludowość widać w bolesnym grymasie ust wygiętych podkówką ku dołowi, jak na dziecięcym obrazku. Z korony cierniowej wychodzą jakby promienie boskiej aureoli, albo symbol królewskiej korony?

Widząc nasze zainteresowanie, z domu wychodzi właściciel. Pytam się w którym roku ten krzyż tutaj postawiono? Kto rzeźbił wizerunek Jezusa? – Nie wiem, panie. To było jeszcze przed wojną. Krzyż z tamtej strony podwórza stał, bo tam była droga do dworu. Po wojnie tu drogę zrobili, przy niej ludzie się budować zaczęli, tędy chodzili i jeździli, to dla kogo miał tam stać? Jeszcze piorun w niego strzelił, to go mój ojciec przeniósł tutaj.

Podziel się z innymi