Adam Tomczyk

Krzyż w Żabnie

Krzyż w Żabnie

Krzyż Henryka

Krzyż w Żabnie na ulicy Głowackiego

Blisko domu Henryka stoi krzyż drewniany przy ulicy Głowackiego w Żabnie. Postawiony na miejscu starszego, który mógł być z roku 1920, jak jest zapisane w książce ks. Jana Rzepy. Ja sam do końca w takie metryki wystawiane po latach nie bardzo wierzę. Brały się z przekazów ustnych, stąd może być to data jedynie przybliżona. Autorem rzeźb rzeczywiście mógł być Michał Sowa. Figury z tego krzyża mają charakter rzeźby ludowej, co świadczy o jej miejscowym pochodzeniu. Czy krzyż ten jeszcze przed rokiem 1920 miał swojego poprzednika? Próżno dociekać.

Usytuowany był dość nietypowo, bo w polu. Pierwsze domy postawiono tam około roku pięćdziesiątego. W roku 1974 figury były przeniesione na nowe drzewo krzyża. Stary krzyż usunięto, był bowiem mocno zbutwiały w tej części, która była wkopana w ziemię. Powyżej zachowały się jakieś napisy wyżłobione, ale nikt ich nie odpisał i nie przeniósł na nowy.

Obecny krzyż ze wszystkimi rzeźbami jest z roku 2006. Zaprojektował i wykonał go Henryk Korus. Mówił mi, że nie starał się nawiązywać w swym rzeźbieniu do starszego wzoru. Zrobił to według swojego wyobrażenia i na miarę swojego talentu. Stare rzeźby zostały zdjęte i teraz zdobią ścianę izby pamięci w Żabnie.

Podziel się z innymi