Kapliczka w Tczewie

Kapliczka Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Tczewie, osiedle Staszica.

Fundatorem tej Kapliczki, a właściwie monumentalnego pomnika Matki Bożej Królowej Korony Polskiej na Osiedlu Staszica był jeden z najbogatszych mieszkańców międzywojennego Tczewa, pan Ignacy Fortuna. Pod figurą, w środku postumentu umieszczono białego orła z wyciągniętą do przodu głową. W okresie międzywojennym były to praktycznie peryferie miasta. Okoliczni, niezbyt zamożni ludzie zamieszkujący te przedmieścia ówczesnego miasta byli zadowoleni z tego faktu, gdyż do pobliskiego kościoła było dość daleko. Uroczystego poświęcenia kapliczki dnia 18 maja 1939 r. dokonał ksiądz Aleksander Kupczyński, ówczesny proboszcz parafii staromiejskiej przy współudziale innych księży, ówczesnego burmistrza miasta Wiktora Jagalskiego, władz starostwa, wojska i mieszkańców.

Od tej pory mogli oni gromadzić się przy niej na modlitwach i nabożeństwach. Nie trwało to jednak długo. Po wybuchu II wojny światowej niemiecki okupant zniszczył tą kapliczkę. Dzięki miejscowej ludności porzuconą i odrąbaną od cokołu figurę Matki Bożej udało się przewieść na przyszpitalny cmentarz i bezpiecznie ukryć. Po wojnie za sprawą Pawła Lejnowskiego figura trafiła z powrotem na odbudowany cokół. Odtworzono też orła (zmieniony kształt od pierwowzoru) oraz napis pod nim. To praktycznie prośba mieszkańców tego osiedla:

MATKO NIE OPUSZCZAJ NAS.

Uroczystego powtórnego poświęcenia tej kapliczki dokonał ówczesny proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ks. Aleksander Pronobis. Od tej pory Matka Boża Królowa Korony Polskiej czuwa nad swoimi mieszkańcami, dziś już dużego i zamożnego Osiedla Staszica w Tczewie. Co roku, od erygowania w styczniu 1986 r. parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w bliskim sąsiedztwie kapliczki ustawiany jest jeden z ołtarzy procesji Bożego Ciała.

Szkoda tylko, że obecnie dostęp do niej jest utrudniony poprzez ustawione wokół niej podwójne ogrodzenie z siatki.

Lokalizacja kapliczki:

54.104054 N, 18.803861 E Tczew – obok Przedszkola Niepublicznego Muszelka przy ul. Pionierów.

Podziel się z innymi