Osiek

Kapliczka przy ul. Wyzwolenia 29-27 w Osieku poświęcona jest Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Ma trójkondygnacyjną formę z trzema połączonymi ze sobą wieżyczkami. W najwyższej z nich, środkowej, umieszczona została figura Chrystusa z rękoma uniesionymi w geście błogosławieństwa. Pod figurą Jezusa w środkowej części cokołu kapliczki umieszczona została tablica z napisem:

CHRYSTE KRÓLU Pokornie Cię prosimy Zlej obfite błogosławieństwa Na dom nasz Bowiem nasz czas ucieka Śmierć goni, wieczność czeka.

W dolnej części cokołu środkowej wieżyczki kolejna tabliczka z napisem:

Fundator St. Rynkiewicz 1946.

Warto przybliżyć postać fundatora tej kapliczki, Stanisława Rynkiewicza. Był miejscowym rybakiem. Najstarsi mieszkańcy Osieka wspominają go jako dzierżawcę jezior, który dawał pracę wielu ludziom, wspomagając również ich rodziny. W czasie II wojny światowej, czasie okupacji niemieckiej pomagał partyzantom, dawał im noclegi, chronił i zaopatrywał w wyżywienie. Wielu uznawało to za przejaw największego patriotyzmu. Podejrzewany przez hitlerowców o kontakty i współpracę partyzantami cudem uniknął śmierci. Wycelowany w niego niemiecki karabin nie wystrzelił.

Po wojnie wybudował tą trójczłonową kapliczkę w której umieścił figurę Najświętszego Serca Jezusowego. Było to jego osobiste podziękowanie za cudowny dar życia, jego wotum dziękczynne za przeżycie II wojny światowej.

Lokalizacja kapliczki:

53.721855, 18.499930

Podziel się z innymi