Lipia Góra

Jadąc drogą nr 623 z Majewa do Barłożna, przy skrzyżowaniu tej drogi z polnymi drogami, po lewej stronie, za remizą strażacką znajduje się przydrożny krzyż. Ciekawa jest historia tego krzyża, stoi on na nowym miejscu. Jeszcze w okresie międzywojennym krzyż stał na zakręcie, na małym wzniesieniu po prawej stronie drogi w stronę Barłożna.

Jak głosi miejscowa legenda postawiono go w miejscu, gdzie kiedyś stał mały kościół, który się spalił. Tamten krzyż został zniszczony przez Niemców w czasie II wojny światowej. Po wojnie, w 1946 r. z inicjatywy mieszkańców wsi został postawiony na nowym miejscu, po lewej stronie drogi w stronę Barłożna. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Józef Kleina. Poświęcony został przez ks. Leona Januszewskiego ówczesnego administratora, proboszcz parafii p.w. św. Marcina w Barłożnie w obecności całej wsi. Z biegiem czasu krzyż uległ samoistnemu zniszczeniu.

Wieś wzięła się za zbiórkę pieniędzy na nowy krzyż. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był ówczesny sołtys, pan Zygmunt Czarnecki. Zbiórkę pieniędzy na ten cel sołtys zlecił panu Wiesławowi Magalskiemu. Nowy drewniany krzyż postawiono w dniu 8 grudnia 1994 r. i w tym dniu został poświęcony przez ks. Aleksandra Krefta, proboszcza parafii p.w. św. Marcina w Barłożnie przy licznym udziale mieszkańców wsi Lipia Góra.

Wokół krzyża ustawiono metalowe ogrodzenie na planie prostokąta.

Lokalizacja kapliczki:

53.789413, 18.654843

Podziel się z innymi