Śliwiny

Na głównym skrzyżowaniu dróg we wsi Śliwiny należącej do parafii pw. Św. Trójcy i Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lubiszewie Tczewskim od 1937 roku stoi przydrożna kapliczka z dużą gipsową figurą Najświętszego Serca Chrystusa. Jej fundatorem był ks. Bolesław Piechowski, ówczesny proboszcz z Lubiszewa. On też dokonał uroczystego poświęcenia tej kapliczki w czerwcu 1937 r.

Gdy wybuchła II wojna światowa figurę Chrystusa z tej kapliczki zakopał na swoim podwórzu gospodarz Michał Stencel w obawie przed sprofanowaniem jej przez niemieckiego okupanta. Po wojnie figurę odkopano, odmalowano i ustawiono na swoim miejscu. Tragiczne są losy fundatora tej kapliczki, ks. Bolesława Piechowskiego. Z chwilą wybuchu II wojny światowej został aresztowany przez Niemców (10 IX 1939) i zatrudniony na roli do pracy u niemieckiego rolnika. Następnie przebywał w niemieckim więzieniu w Gdańsku, potem w obozie koncentracyjnym w Stutthofie i od 10.04.1940 r. w obozie w Oranienburgu, skąd przewieziono go do Dachau. Zamordowano go po 12 sierpnia 1942 w Hartheim, koło Linzu w Austrii.

Stara, gipsowa figura Najświętszego Serca Chrystusa umieszczona została na wysokim betonowym postumencie. Na postumencie widnieją dwa napisy:

COR JEZU MISERERE NOBIS

oraz:

Najsłodszemu Sercu Jezusowemu w hołdzie Śliwiny 1937-2017

Kapliczka ogrodzona płotem z cementowo-betonowych słupków wypełnionymi przęsłami z kutej stali. Długotrwały upływ czasu źle wpływał na figurę Chrystusa, niszczała i potrzebowała gruntownej konserwacji. W 2017 r., w 80. rocznicę jej postawienia grupa mieszkańców inicjatywy Jacka Błaszkowskiego postanowiła ją odnowić. Po generalnym remoncie w dniu 11 maja 2018 r. odnowiona kapliczka wraz z figurą Chrystusa została odsłonięta i powtórnie poświęcona przez ks. kanonika Krzysztofa Niemczyka, proboszcza parafii w Lubiszewie.

Ciekawostką jest to, że w odnowionej kapliczce umieszczono tzw. kapsułę czasu przygotowaną przez mieszkańców wsi.

Lokalizacja kapliczki:

54.063662, 18.729117

Podziel się z innymi