Krzyż przydrożny, droga nr 641 Lipia Góra

Jak twierdzą najstarsi mieszkańcy Lipiej Góry ten przydrożny, metalowy krzyż stał jeszcze długo przed 1939 r. Z chwilą wybuchu wojny Niemcy zniszczyli ten krzyż. Wtedy to pan Ferdynand Zieliński ukrył go w swej stodole, a figurę Jezusa przyniósł do domu i powiesił w swym mieszkaniu. Około 1960 r. właściciele gospodarstwa, Franciszek i Klara (córka pana Zielińskiego) chcieli postawić go ponownie na swym dawnym miejscu. Z tym zamiarem udali się do Urzędu Gminy z prośbą o zgodę, nie doszło to do skutku.

Krzyż postawili nowi właściciele gospodarstwa, państwo Edmund (chory na raka, dręczony sumieniem) i Urszula (wnuczka pana Zielińskiego) Peplińscy wraz z synami oraz panem Janem Justą i Marianem Badźmiera, którzy pomagali w tych pracach. Było to w sierpniu 1995 r.

Dnia 9 września 1995 r. odbyło się uroczyste poświęcenie krzyża przez ks. Aleksandra Krefta, proboszcza parafii pw. św. Marcina w Barłożnie. Uczestniczyli w tej uroczystości okoliczni gospodarze z rodzinami (między innymi Barbara Kamrowska). Krzyż stoi na prywatnej ziemi państwa Peplińskich, a został postawiony z potrzeby serca i ducha.

Opiekuje się oraz dba o „swój” przydrożny krzyż inicjatorka jego postawienia pani Urszula Peplińska.

Lokalizacja kapliczki:

Ten przydrożny Krzyż znajduje się z lewej strony drogi nr 641 Lipia Góra – Gąsiorki, w odległości około 1 km od wsi Lipia Góra.

Podziel się z innymi