Kapliczka z figurą Jezusa Frasobliwego

Sama myśl, aby w widełkach drzewa świerkowego umieszczona była kapliczka Jezusa Frasobliwego pojawiła się z chwilą usunięcia drzewa z powodu zagrożenia jakie stwarzało dla linii energetycznej i telefonicznej. Gdy pracownicy elektrowni (a było to wiosną 2015r.) wycinali po kawałku drzewo od góry i zeszli do wysokości ok 4 m, kazałem wstrzymać dalsze cięcie gdyż pomyślałem, aby w tych widełkach postawić kapliczkę. Proboszcz parafii Św. Michała Archanioła z Rzeszowa poddał myśl, aby była to figura rzeźbiona Jezusa Frasobliwego.

Przedstawia rozmyślającą postać Jezusa w postaci siedzącej, z głową opartą na dłoni. Na głowie znajduje się korona cierniowa, zaś na ciele widoczne są ślady biczowania. Figura Jezusa Frasobliwego jest dla ówczesnych ludzi symbolem ich małych, codziennych trosk. Sam bowiem opuszczony i nieszczęśliwy ukazuje Boga nie jako groźnego sędziego, ale bardzo człowieczego i ulegającego cierpieniom jak inni.

Rozpocząłem poszukiwania artysty rzeźbiarza. Po upływie ok 6 miesięcy miałem już figurę Jezusa Frasobliwego w domu. Umocowania i ustawienia dokonali nasi synowie Mariusz i Wiesław, a poświęcenia kapliczki dokonał Ks. Prałat Stanisław Potera – Proboszcz parafii Św. Michała Archanioła w Rzeszowie w asyście księży wikariuszy, sióstr zakonnych oraz całej naszej rodziny w dniu Podwyższenia Krzyża Św. tj. 12.09.2015 roku. Podświetlenie kapliczki wykonał nam parafianin pan Radomski.

Kapliczka znajduje się przy Al. Krzyżanowskiego pod nr 48 w Rzeszowie w woj. podkarpackim. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania kapliczki Jezusa Frasobliwego na czele z Ks. Proboszczem Stanisławem Poterą składam tą drogą serdeczne podziękowania.

Krystyna i Adam Guzowie z dziećmi.

Lokalizacja kapliczki:

50°24’19.4″N 18°52’36.1″E

Podziel się z innymi