Żur – figura Matki Bożej, Gwiazdy Morza

Autor: Adam Murawski

Kamienna figura Matki Bożej, Gwiazdy Morza stoi na stromym wziesieniu, w lesie nad zaporą wodną w Żurze, gmina Osie. Podobnie jak jej poprzedniczka stojąca w Zalewie Gródeckim powstała w 1938 r. z inicjatywy inżyniera Alfonsa Hoffmanna. Jej wykonawcą był artysta rzeźbiarz Ignacy Zelka z Torunia. Poświęcona przez ks. Jana Bruskiego, ówczesnego proboszcza parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu Fundatorem była Elektrownia Wodna Żur. Watro dodać, że została ona uroczyście uruchomiona 15.02.1930r. przez ówczesnego prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Jej budowa trwała półtora roku w związku z budową portu morskiego w Gdyni, który zaopatrywała w energię. Sama figura Matki Bożej, Gwiazdy Morza stojąca na cementowym cokole została zburzona przez hitlerowców w 1939r. Długo czekała na powrót, dopiero w 1989r. dzięki ofiarności czcicieli Matki Bożej wróciła na swoje miejsce. Staranie o odbudowę figury i wszelkie prace przy pomocy niektórych mieszkańców prowadzone były przez Zakład Robót Hydrotechnicznych i Budowlanych Energetyki w Straszynie. Szczególnym zaangażowaniem wyróżnili się: Stanisław Grzela, Leon Pająkowski, Marek Tumielewicz i jego brat. Górną część postaci Matki Bożej wykonał artysta rzeźbiarz, dr Zbigniew Zabrocki z Karsina. Do kamiennego postumentu przymocowano tablicę na której wyryto napis:

„GWIAZDA MORZA / ZBUDOWANA w 1938 r. / ZBURZONA w 1939 r. / ODRESTAUROWANA w 1989 r. / OFIARNOŚCIĄ CZCICIELI / MATKI BOŻEJ”.

Poświęcona w 1989 r. przez ks. Jerzego Wałdocha, ówczesnego proboszcza parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu przy licznym udziale duchowieństwa, wiernych i turystów.

Lokalizacja kapliczki:

53.563224, 18.340916

Podziel się z innymi