Adam Murawski

Subkowy

Autor: Adam Murawski

Rodowód tej kapliczki sięga prawdopodobnie XVIII wieku. Wówczas stała przy polnej drodze prowadzącej do majątku rodziny Molaków. Nie udało się ustalić jaka figura znajdowała się otwartej z czterech stron niszy.

W XIX wieku wokół niej grzebano ludzi zmarłych na zarazę, cholerę. W 1945 r. podczas walk wyzwoleńczych zginął tu radziecki żołnierz Fredo Sawrucki. Dzisiejszy wygląd tej kapliczki jest nad wyraz skromny. Ma formę kolumnową, na planie kwadratu. Całość otynkowana i pomalowana na biały kolor z brązowymi detalami. Zwieńczona czterospadowym daszkiem pokrytym blachą na szczycie którego przymocowano wysoki, metalowy krzyż. W jej górnej wnęce nie ma żadnej figury, znajduje się tylko krzyż.

Wokół kapliczki ustawiono ogrodzenie. Na niskim murku ustawiono 10 słupków, obłożonych płytkami klinkierowymi połączonych ze sobą metalowymi elementami wykonanymi ze stali kutej. Teren wokół kapliczki był poddany badaniom archeologicznym. Prowadzone one były przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego na początku XXI wieku.

Lokalizacja kapliczki:

54.002597, 18.755513

Podziel się z innymi