Figura Św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus

[title text=”Autor: Adam Murawski” size=”h2″]

Zlate Hory to miasto w Czechach leżące przy granicy z Polską w Górach Opawskich, w odległości 6 km od Głuchołaz. W przeszłości wchodziło w skład dawnego biskupiego Księstwa Nyskiego na Dolnym Śląsku. Od 1731 r. w jego centralnej części, przed ratuszem, na Placu Swobody stoi na wysokim postumencie barokowa figura Św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus.

Inicjatorem postawienia tej kolumny był ówczesny burmistrz miasta J.G. Vietz. Autor samej rzeźby jest niestety nieznany. Posąg uroczyście odsłonięto 25.10.1731 r. Sama rzeźba Św. Józefa jest dowodem dobrej jakości rzeźby śląskiej proweniencji i jest znaczącym elementem urbanistycznym placu. Wykonana jest z gruboziarnistego piaskowca (Božanovskiego). Na kamiennej podstawie z krawężnikami ustawiona jest pryzmatyczna, wielostopniowa kolumna ozdobiona woluminami zakończonymi profilowanym gzymsem. Na półce znajduje się niski cokół z bocznymi woluminami, który przedstawia głowę anioła w chmurach. Na górze cokołu ustawiono figurę Św. Józefa, którego głowa pochyla się do małego Jezusa. Jest on podtrzymywany na prawej ręce przez swego piastuna. W lewej ręce opiekun Św. Rodziny podtrzymuje płaszcz i trzyma złotą lilię.

Na cokole z przodu i z tyłu postumentu znajdują się napisy w języku łacińskim w formie chronogramu. Przednia strona:

SANCTO IOSEPO VIRO IVSTO FIDO IESV NVTRITIO CASTO MARIA SPONSO PIETATIS ERGO POSITA die 25.Oct. 1731

Z tyłu widnieje napis:

AD TE S IOSEPHE PIE SVSPIRAMVS EIA PIVS SVCCVRRE NOBIS FF IAH PZ.

Posąg jest zamknięty na planie kwadratu ogrodzeniem z kamiennymi filarami i metalową kratą. W 1963 r. kolumna została wpisana na listę zabytków kultury Republiki Czeskiej. Na przestrzeni wielu lat swego istnienia kolumna ze Św. Józefem z Dzieciątkiem Jezus była kilkukrotnie poddawana gruntownym zabiegom konserwatorskim: w 1851 r., w 1999 r., ostatnią przeprowadzono w 2011 r. pod kierunkiem rzeźbiarza akademickiego, Jakuba Gajd, który dokonał całkowitej renowacji posągu.

Lokalizacja kapliczki:

50.264044, 17.395977

Podziel się z innymi