Teresa Supernak

Niegowonicka kapliczka św. Jana

Autor: Teresa Supernak

W Niegowonicach – wsi na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej – są wzgórza wapienne i źródła wywierzyskowe. Nad jednym z takich źródeł usytuowana jest kapliczka murowana z figurą św. Jana Nepomucena. Jest to kapliczka typu domkowego, otynkowana. Od frontu dach jest dwuspadowy wykonany z blachy, a z tyłu zaokrąglany i zwieńczony chorągiewką. Figura św. Jana, która znajduje się wewnątrz kapliczki nie jest oryginalna. Historyczna figura św. Jana, pochodzącą z początku XX wieku znajduje się obecnie w zabytkowym niegowonickim Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Franciszka z Asyżu. Kościół liczy sobie ponad 200 lat. Podczas renowacji figury św. Jana Nepomucena, natrafiono na kartkę z kilkoma informacjami, które fundator chciał przekazać potomnym. Ten cenny zapisek znajduje się w dokumentacji kościelnej. Figura oryginalna i replika mają wysokość około 1 metra. Źródło jest obudowane cementowym murkiem, który zaczyna pękać i kruszyć się. Kapliczka znajduje się przy ulicy Świętego Jana, blisko kościoła. Po dziś dzień funkcjonuje takie powiedzenie ,,idę po wodę do Świętego Jana”. Obecnie woda jest niezdatna do picia, ale jest wykorzystywana do innych celów.

Lokalizacja kapliczki:

50.390720, 19.420068

Podziel się z innymi