Adam Murawski

Kapliczka z 1615 r. z Grabowa

Autor: Adam Murawski

Na południowym krańcu Kociewia, przy wjeździe do wsi Grabowo po prawej stronie drogi jadąc od strony Topolna w tzw. „kasztanowym gaju” znajduje się jedna z najstarszych kapliczek przydrożnych w tym regionie. Ma kształt sześcianu z otwartą jedną ścianą, wewnątrz znajduje się sklepienie krzyżowe. Na górze wsparty na czterech kolumienkach betonowy daszek zwieńczony żelaznym krzyżem. Zapewne w otwartej przestrzeni pomiędzy kolumienkami w czasach świetności kapliczki znajdował się dzwon – sygnaturka. Niestety żadne źródła tego nie potwierdzają. Dzięki wyrytej dacie na samej górze, czterospadowym daszku można określić rok powstania kapliczki – jest to 1615 r. We większości źródeł podawany jest rok jej powstania na 1616. Według mojej skromnej osoby, odczytując na miejscu można autorytatywnie podać datę 1615 r. Fundatorką tej kapliczki była Magdalena Mortęska, ówczesna ksieni Klasztoru Benedyktynek w Chełmnie. Przy tej kapliczce odprawiali nabożeństwa Ojcowie Paulini z pobliskiego Topolna. Nic nie wiadomo o pierwotnych patronach kapliczki. Dziś w jej wnętrzu można zobaczyć gipsową figurę Matki Bożej z Lourdes, która ustawiona jest na małej półeczce zawieszonej na ścianie naprzeciwko wejścia. Wokół niej i na bocznych ścianach powieszono kilka świętych obrazów. Zapewne ciekawostką jest to, że wokół kapliczki musiał kiedyś istnieć cmentarz. Świadczą o tym nieliczne pozostałości nagrobków. Wśród nich można znaleźć betonowe konary drzew sugerujące pochówki menonitów. Ich nagrobki z typową ornamentyką stosowaną przez holenderskich osadników zawierały właśnie takie elementy.

Lokalizacja kapliczki:

53.261741, 18.276877

Podziel się z innymi